Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

5.06.2017 roku uczniowie z Gimnazjum reprezentowali nasza szko?? w XXII Rejonowych Biegach Sztafetowych "Szlakiem Walk Batalionów Ch?opskich" na trasie Trzciana- ?apanów. Sztafeta w...
Dzie? Kultury J?zyka2017-06-07 13:26:19
Dnia 02.06.2017r. uczniowie naszego gimnazjum wyruszyli do Nowego S?cza na Dzie? Kultury J?zyka organizowany przez Instytut J?zyków Obcych w Wy?szej Szkole Zawodowej.  Warsztaty t?umaczeniowe, taneczne, quizy,...
W dniach 31.05-01.06 uczniowie z naszej szko?y udali si? na dwudniow? wycieczk?. W wycieczce wzi??o udzia? 27 uczniów szko?y podstawowej oraz 3 opiekunów. 31.05 o godz. 7:45 wyruszyli?my do Krakowa....
"Warsztatowy" Dzie? Dziecka2017-06-01 14:05:45
limanowa.in o naszym Dniu Dziecka (kliknij)
W poniedzia?ek cz?onkowie naszego Szkolnego Ko?a Caritas wraz z opiekunami pojechali do Krakowa, aby wzi?? udzia? w podsumowaniu X edycji ma?opolskiego projektu "Mie? Wyobra?ni? Mi?osierdzia". Nasi uczniowie...