Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

"PNIOKI" w Austrii2015-09-29 19:42:17
Zobacz fotoreporta?
Plan lekcji na rok szkolny 2015/2016 do pobrania w formacie pdf znajdziesz w zak?adce "Dokumenty" lub kliknij  TUTAJ
Witaj szko?o!2015-09-06 22:48:59
1 wrze?nia we wtorek rozpocz?li?my kolejny rok szkolny:  2015/2016. Jak co roku uczniowie naszej szko?y wraz z rodzicami,  nauczycielami oraz pani? dyrektor wzi?li udzia? we Mszy ?wi?tej przy Kaplicy w Sadku....
Nowy rok szkolny powitamy Msz? ?wi?t? w Kaplicy w Sadku 1 wrze?nia 2015r. o godzinie 11.00. Odjazd autobusu z Dolnego Szyku o godz. 10.20.  
Uczniowie klasy I i IV szko?y podstawowej otrzymaj? darmowe podr?czniki we wrze?niu!!! Uczniowie klas I gimnazjum otrzymaj? darmowe podr?czniki we wrze?niu !!! Wykaz podr?czników do...