Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

?ywa lekcja historii2015-03-16 09:01:01
Jak mawia stare przys?owie: „je?li Ci powiem – zapomnisz, je?li poka?? – zapami?tasz, je?li wyt?umacz? – zrozumiesz”. Dlatego te? aby lekcja historii nie zamyka?a si? w szkolnych murach,...
4 marca prezentowali?my dorobek naszej szko?y zwi?zany z prac? wokó? Patrona Jana Paw?a II. Koncert  „W ho?dzie ?wi?temu Janowi Paw?owi II” zosta? entuzjastycznie przyj?ty przez uczestników...
Ogromny sukces kol?dnikw!!!2015-02-02 12:23:12
Nasze grupy kol?dnicze zaj??y I miejsca podczas 18 Ogólnopolskich Spotka? Dzieci?cych i M?odzie?owych Grup Kol?dniczych „PASTUSZKOWE KOL?DOWANIE”, które odby?y si? w Podegrodziu....
Zapytanie ofertowe2015-01-27 15:15:00
Katolickie Stowarzyszenie  Wspierania Rozwoju  i Dzia?alno?ci Szko?y w Sadku – Kostrzy kieruje do Pa?stwa zapytanie ofertowe dotycz?ce: 1.       Wykonania i monta?u...
Dzie? Babci i Dziadka2015-01-25 13:58:44
Zobacz film i fotoreporta?.