Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

"Zima zakl?ta w wierszach"2016-02-19 10:50:22
Nauczycielki  Biblioteki i ?wietlicy Szkolnej zorganizowa?y Szkolny Konkurs Recytatorski pod has?em „Zima zakl?ta w wierszach”.  Wyniki Konkursu: Klasy I-III I m. Daria Kutaj II m....
W ?rod? go?cili?my w szkole nasze wspania?e Babcie i drogich Dziadków. Nasi uczniowie ucieszyli oko swoich Dziadków ciekawymi wyst?pami. M?odsi i starsi uczniowie s?owem i piosenk? podkre?lali, jak wiele...
 Podczas  Ogólnopolskiego Spotkania Dzieci?cych i M?odzie?owych Grup Kol?dniczych PASTUSZKOWE KOL?DOWANIE nagrod? g?ówn? zdoby?a dzieci?ca grupa "Z Gwiazd?" z naszej szko?y. Natomiast...
23 i 24 stycznia w Lubomierzu odby? si? XVII Powiatowy Przegl?d Zespo?ów Kol?dniczych „Zagrojcie ta turoniowi”. W ciagu dwóch dni przed komisj? artystyczn? i publiczno?ci? wyst?pi?o 26 grup,...
Spotkanie z podr?nikiem2016-01-13 14:31:52
Zobacz fotoreporta?, relacja wkrótce...