Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Po?egnanie absolwentw 20182018-06-22 19:47:27
Zobacz film i zdj?cia    
WITAJ PRZYGODO !2018-06-21 12:43:24
Uczniowie naszej szko?y wybrali si? na 2 dni zwiedza? Górny ?l?sk. Postanowili prze?y? wiele ciekawych chwil w powietrzu , na ziemi i pod ziemi?. Okaza?o si?, ?e najtrudniejszy by? wyjazd spod szko?y, gdy? Pan...
12.06 2018 r. w Krakowie w auli Akademii Górniczo - Hutniczej odby?a si? Gala Fina?owa Konkursu "Sprawa Polska podczas I wojny ?wiatowej i wk?ad nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodleg?o?ci”. Bra?y...
Kolejny sukces Pniokw2018-06-20 12:59:30
W miniony weekend (16-17 czerwca) w rabacza?skim amfiteatrze odby?a si? 42. edycja Karpackiego Festiwalu Dzieci?cych Zespo?ów Regionalnych. Do udzia?u w festiwalu organizatorzy zaprosili dzieci?ce zespo?y regionalne...
Muzeum Zabawek, Kadzielnia, Góry ?wi?tokrzyskie-?ysica, ?wi?ty Krzy?, nocleg -Krajno, Energetyczne Centrum Nauki Kielce. Park Rozrywki przed nami. Uczestnicy i opiekunowie pozdrawiaj? wszystkich