Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Dzie? Nauczyciela 20142014-10-13 12:46:12
W pi?tek w naszej szkole odby?a si? uroczysta Akademia z Okazji ?wi?ta Komisji Edukacji Narodowej, w której wzi?li udzia? wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szko?y. Gimnazjali?ci oraz uczniowie szko?y...
W ramach projektu: "Mie? wyobra?ni? mi?osierdzia" nasza szko?a w ?rod?  01.10.14r zorganizowa?a 23 urodziny naszego absolwenta Tomka Brewczy?skiego. Tego dnia solenizant  przyby? do nas wraz z...
Spotkanie z policjantem2014-10-02 11:33:01
Dnia 30 wrze?nia zerówka i klasy m?odsze bra?y udzia? w lekcji edukacyjnej z przedstawicielem Policji. Dzieci zosta?y zapoznane z przepisami ruch drogowego i konieczno?ci noszenia elementów odblaskowych
Posprz?tali?my ?wiat2014-10-02 10:47:55
    30.09.2014 w szkole przeprowadzono akcj?  „Sprz?tanie  ?wiata”. Uczniowie otrzymali  r?kawic? i worki  przekazane  szkole przez  Powiatowe Centrum ...
Uczestnicy projektu „Chod? pomaluj mój ?wiat” finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich byli na wspania?ej wycieczce. Zobacz fotoreporta?.