Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

„ Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” - Jan Paweł II

Wspomnienia absolwentów…

Spotkania, rozmowy, wspomnienia, które zrodziły się w czasie obchodów  jubileuszu 20 lecia istnienia naszej szkoły, zaowocowały wspaniałymi pamiątkami, uświetniając zbiory  cennych eksponatów naszej szkoły. Jedną z takich pamiątek jest oryginalny album zatytułowany „Szkolne wspomnienia”, w którym rodzice – absolwenci naszej szkoły zapisali swoje wspomnienia z lat, kiedy sami byli  uczniami. Kolejne strony albumu zawierają ciekawe wpisy absolwentów  związane z  chwilami, lekcjami czy sytuacjami, które szczególnie zapamiętali z lat szkolnych. Album dodatkowo został uświetniony kolorowymi ilustracjami, które wykonały dzieci absolwentów, aktualnie  najmłodsi uczniowie naszej szkoły .