Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

W dniu 13.06.2013r. po raz czwarty w naszej szkole odby? si? Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II dla klas I - III. Uczestnictwo zg?osi?y wszystkie szko?y podstawowe z terenu gminy. Dwuosobowe dru?yny zmaga?y si? z 8...
Dnia 05.06.2013r. odby?y si? VI Mi?dzyszkolne Spotkania M?odych Fizyków i Chemików w Laskowej. Uczniowie obserwowali i wyja?niali przebiegi zjawisk i procesów chemicznych i fizycznych. Nasza...
2 czerwca 2013r. Zespó? Regionalny "Pnioki" bra? udzia? w XXIII ?wi?cie Pie?ni, Ta?ca i Muzyki Ludowej w Szczyrzycu. Zobacz film i fotoreporta?
Dzie? Matki w naszej szkole2013-05-27 14:38:34
Zobacz film i fotoreporta?....  
  W III Edycji Gminnego Marszobiegu organizowanego w ramach Ogólnopolskiej Akcji Polska Biega wzi??o udzia? 176 uczestników w ró?nych kategoriach wiekowych. Najszybszym biegaczem zosta? pan...