Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Wszystko o wolontariacie...2017-02-15 19:06:13
Poj?cie wolontariatu oraz zwi?zane z nim dzia?ania nie s? obce uczniom naszej szko?y, gdy? jako cz?onkowie Szkolnego Ko?a Caritas od kilku ju? lat s?u?? bezinteresownie swoj? pomoc? potrzebuj?cym. Chc?c rozwija? si? nadal w...
W czwartek 9.02.2017r. nasza grupa kol?dnicza "Z Gwiazd?" wzi??a udzia? w Ogólnopolskim Konkursie Grup Kol?dniczych, który odby? si? w Bukowinie Tatrza?skiej w ramach "45 Góralskiego...
Zabawa karnawa?owa2017-01-29 11:16:24
"Ta?ce, hulanki, swawole..." i wspania?e nastroje towarzyszy?y naszym uczniom w sobotnie popo?udnie podczas karnawa?owej zabawy, któr? rozpocz?li?my zimowe ferie. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice t?umnie...
W Podegrodziu, w dniach: 28-29 stycznia odby?o si? XX Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci?cych i M?odzie?owych Grup Kol?dniczych pod has?em "Pastuszkowe kol?dowanie". M?odzie? z naszej  szko?y kol?duj?ca w...
35 lat temu, 18 stycznia 1882 r. urodzi? si? pisarz A.A. Milne, autor przygód  Misia o bardzo ma?ym rozumku. Rocznica jego urodzin sta?a si? Mi?dzynarodowym Dniem Kubusia Puchatka obchodzonym przez dzieci na...