Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Zespól Regionalny „Pnioki”  wyst?pi? na VIII Festiwalu Beskidzka Pdkówecka, który w ubieg?? niedziel? zako?czy? si? w Dobrej. Festiwal ma form? konkursu. By?o, to wielkie ?wi?to muzyki...
DO HYMNU!2018-09-18 18:56:38
Nasza szko?a bierze udzia? w  Ogólnopolskim  Konkursie dla Szkó? Podstawowych DO HYMNU, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci w...
...2018-09-14 09:45:27
13 wrze?nia 2018 roku, klasy II i III zaprosi?y pierwszaków na piesz? wycieczk? integracyjn? na Gór? Kostrza. Dla najm?odszych by?a to wielka wyprawa. Szli oko?o 2 godzin pod gór?, po kamienistej...
INFORMACJA DLA RODZICW2018-09-12 18:42:49
Dyrektor oraz nauczyciele Szko?y Podstawowej im.  Jana Paw?a II Sadek- Kostrza w Sadku zapraszaj?   Rodziców na spotkanie,które odb?dzie si? 27 wrze?nia  ...
Panie z Sadku i Kostrzy wzi??y udzia? w XVIII Powiatowym Przegl?dzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kó? Gospody? Wiejskich Powiatu Limanowskiego, gdzie zaj??y I miejsce GRATULUJEMY!