Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Nowy rok szkolny powitamy Msz? ?wi?t? w Kaplicy w Sadku 4 wrze?nia 2017r. o godzinie 10.30 (w razie bardzo brzydkiej pogody w szkole). Prosimy uczniów o zabranie ze sob? plecaków lub tornistrów w celu...
Relacja filmowa z Mrze?yna2017-07-06 13:22:22
Koniecznie zobacz film z naszymi wyst?pami (i nie tylko). 25 minut dobrej zabawy!  
Kolejny wielki sukces Pniokw2017-07-05 20:09:58
Byli?my w Mrze?ynie na XXXI Festiwalu Kultury M?odzie?y Szkolnej. Zdobyli?my laury we wszystkich kategoriach - ta?ce ludowe, r?kodzie?o artystyczne, krasomówstwo, inscenizacja, muzyka ludowa, ?piew oraz taniec...