Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Gminny Konkurs Papieski2016-06-09 17:54:45
W naszej szkole 9 czerwca odby? si? kolejny ju? raz Gminny Konkurs Papieski organizowany w tym roku pod has?em: "?wi?ty Jan Pawe? II - nasz przewodnik do nieba" . Uczniowie szkó? podstawowych oraz...
Przedstawiamy ranking szkó? podstawowych w powiecie limanowskim po sprawdzianie szóstoklasisty w bie??cym roku szkolnym. Nasi uczniowie zaj?li bardzo wysokie, ósme miejsce w ca?ym powiecie,...
W ramach Ogólnopolskiego Programu Rz?dowego: "Ksi??ka naszych marze?" uczniowie klas IV-VI Szko?y Podstawowej realizowali projekt: "Przygoda z ksi??k?". Celem projektu by?o promowanie literatury i...
Dzie? Matki w naszej szkole2016-05-25 07:34:32
"Matka, która wszystko zrozumie..." - W naszej szkole, podobnie jak w wielu miejscach  w ponad stu krajach na ?wiecie obchodzili?my Dzie? Matki. Jest to wyj?tkowe ?wi?to, bo w tym dniu...
Zobacz bardzo du?o zdj?? i sprawd? oficjalne wyniki. A tutaj zdj?cia Dawida Czecha (dzi?kujemy za udost?pnienie).    Oficjalne wyniki VI edycji "Polska Biega", wed?ug kategorii...