Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

  "Ty szuka?e? nas, bardzo d?ugi czas/Teraz szukamy Ciebie, w Twoim oknie w niebie..." 27 kwietnia ca?a spo?eczno?? naszej szko?y obchodzi?a uroczy?cie trzeci? rocznic? kanonizacji Jana Paw?a II....
?yczenia ?wi?teczne2017-04-13 14:14:35
Zdrowych, radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Wielkiej Nocy! Niechaj  Zmartwychwstanie Pa?skie, które niesie odrodzenie duchowe, nape?nia wszystkich pokojem i wiar?, daje  si?? do ...
?wi?teczny wyst?p zerwki2017-04-12 14:24:31
Aby obrz?dy i zwyczaje ?wi?teczne przetrwa?y, nale?y je piel?gnowa? i przekazywa? z pokolenia na pokolenie. W my?l tej zasady najm?odsi naszej szko?y, uczniowie z zerówki pi?knie zaprezentowali nam tradycyjne...
Warsztaty artystyczne2017-04-07 13:32:33
W ramach akcji organizowanych przez SKO: "Skarbonka - mój pierwszy bank" uczniowie naszej szko?y uczestniczyli w kilkugodzinnych warsztatach plastycznych, na których mieli okazj? zapozna? si? z...
Spotkanie z poetk?2017-04-07 13:30:56
W ?rod? go?ci?a u nas pani Janina Irzyk, poetka, podopieczna O?rodka Terapii Zaj?ciowej w Komornikach. Pani Janina pochodzi z Lipnika (gmina Wi?niowa). Od 12 lat pisze wiersze i opowiadania, w których zawiera swoje...