Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Kilkana?cie zespo?ów regionalnych, a w?ród nich „?warni ?ojce”,  zagra?o 13 listopada br.  podczas drugiego koncertu charytatywnego „Nadpopradzkie Serca”. Ca?kowity...
?wi?to Niepodleg?o?ci2016-11-11 11:16:01
"Polsko, nie jeste? ty ju? niewolnic?..." dumnie powtarzali s?owa wierszy i pie?ni patriotycznych uczniowie naszej szko?y w przeddzie? wielkiego ?wi?ta narodowego, obchodzonego corocznie 11 listopada. W tym roku...
Przed Dniem Wszystkich ?wi?tych oraz w przeddzie? ?wi?ta Niepodleg?o?ci, uczniowie odwiedzili cmentarz wojenny w S?upi. M?odzie? z?o?y?a wi?zanki kwiatów i zapali?a znicze na grobach ?o?nierzy . Pami?? poleg?ych...
Filmy z Limanowskiej S?azy2016-11-07 19:27:53
Zobacz wyst?p ?warnych ?ojców i Witka Sewi?o  
Nasze zespo?y regionalne, grupa m?odsza: Pnioki oraz starsza: ?warni ?ojce po raz kolejny odnios?y wielki sukces na Limanowskiej S?azie. Grupy przygotowywane pod czujnym okiem pani Haliny Gocal wyst?pi?y w 42 Festiwalu...