Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Kontakt

Szko?a Podstawowa im. Jana Paw?a II Sadek-Kostrza w Sadku

Adres:
      Sadek 105
      34 - 620 Jod?ownik
      tel. (0-18)332-10-51
      e-mail: gimsad@poczta.onet.pl

Nasza szko?a nale?y do Rodziny Szkó? nosz?cych imi? Jana Paw?a II


Napisz do nas

Mapa