Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

 Pantomima w wykonaniu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Komornikach - zobacz zdjęcia
Dnia 31 października 2018 r. klasy oddziały przedszkolne udały si? na wycieczkę do DPS-u w Szczyrzycu z przedstawieniem pt: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Celem wizyty było przekazanie jak ważne jest...
Dnia 30 pa?dziernika 2018 r. klasy I-III bra?y udzia? w konkursie wiedzy pt: „Bezpiecze?stwo w ruchu drogowym”. Uczniowie musieli wykaza? si? du?? znajomo?ci? przepisów ruchu drogowego....
Przygotowuj?c si? do 100 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci,  31 pa?dziernika 2018r., uczniowie klas I – III odwiedzili cmentarz z czasów  I wojny ?wiatowej w S?upii.  Na...
Kinderbal u strażaków2018-10-30 18:40:43
27 października druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadku zorganizowali kinderbal dla najmłodszych. Spotkanie to odbyło sięw ramach projektu „Zabawą i pracą ludzie się bogacą”.