Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

...2014-04-17 16:22:20
Z okazji ?wi?t Wielkanocnych ?yczymy du?o zdrowia, szcz??cia, pogody ducha oraz odpoczynku w rodzinnym gronie. Niechaj rado?? Wielkanocy nape?ni nasze serca nadziej? oraz obfito?ci? ?ask Zmartwychwsta?ego...
W ramach przygotowa? do kanonizacji b?. Jana Paw?a II, zorganizowali?my w naszej szkole Gminny Konkurs Wokalno-Recytatorski. Warto podkre?li?, ?e na zaproszenie do udzia?u odpowiedzia?y wszystkie szko?y z naszej gminy, a...
Byli?my na Dniu Otwartym AGH2014-04-11 11:52:52
W dniu 4 kwietnia  2014 roku, uczniowie naszego gimnazjum,  realizuj?cy  projekt unijny pt. ,,Tytani wiedzy”, finansowany przez EFS, uczestniczyli w Dniu Otwartym Akademii Górniczo-...
Droga Krzy?owa2014-04-03 17:37:07
2 kwietnia  w ramach obchodów rocznicy ?mierci Patrona Szko?y i przygotowuj?c si? do Jego kanonizacji zorganizowali?my plenerow? Drog? Krzy?ow?. Rozpocz?li?my w Ko?ciele Parafialnym w Szyku, nast?pnie...
Wycieczka do Krakowa2014-03-28 11:25:14
W dniu 27 marca  2014 roku, odby?a si? wycieczka do Krakowa dla uczniów  Szko?y Podstawowej realizuj?cych projekt unijny pt. ,,Rozwi?my Skrzyd?a”, finansowany przez EFS. Uczniowie...