Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

15 pa?dziernika, w przeddzie? ?wi?ta Szko?y i zarazem  40. Rocznicy Pontyfikatu Jana Paw?a II,  uczniowie zaprezentowali projekty przygotowane z tej okazji. Klasy 0 – III: „Kim by? ?w. Jan Pawe?...
Dzie? Nauczyciela 20182018-10-15 16:14:33
W pi?tek, w naszej szkole odby?a sie uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie przygotowali pi?kne wyst?py ze spor? doz? humoru, w trakcie których podzi?kowali swoim nauczycielom i...
Pielgrzymka na Jasn? Gr?2018-10-12 10:12:35
Dnia 11pa?dziernika uczniowie klasy VIII szko?y podstawowej i III gimnazjum uczestniczyli w pielgrzymce do Cz?stochowy w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkó? im. Jan Paw?a II. Przed Msz? ?wi?t?, której...
28 wrze?nia 2018 roku( w ostatni pi?tek wrze?nia ) nasza szko?a oraz szko?y z ró?nych stron ?wiata uczestniczy?y w ?wiatowym Dniu  Tabliczki Mno?enia (?DTM)  (ang.  World MultiplicationTable Day )...
Dnia 28.09.2018 r. klasa O „A” i O „B” wybra?y si? na wspóln? wycieczk? do gospodarstwa agroturystycznego  „Wi?niowy  Gaj” do Koby?czyny k. Ujanowic. Dzieci od rana by?y...