Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Szkolne ?wi?to Wiosny2017-03-14 11:42:54
Nauczyciele naszej szko?y serdecznie zapraszaj? uczniów najm?odszych klas wraz z rodzicami na Szkolne ?wi?to Wiosny, które przepe?nione b?dzie wspania?ymi atrakcjami. Ju? o godzinie 9.00 zawita do nas Pani...
Dzie? Kobiet 20172017-03-09 13:56:37
W czwartek, w naszej szkole odby?a si? akademia z okazji Dnia Kobiet. M?ska cz??? naszej szkolnej spo?eczno?ci, pod opiek? pana Henryka ?ugowskiego oraz ks. Andrzeja przygotowa?a monta? s?owno - muzyczny oraz koncert,...
"Brawo! Bis!! Gratulujemy!"...Takie okrzyki, p?yn?ce z widowni, us?yszeli?my w poniedzia?kowe przedpo?udnie, po zako?czeniu spektaklu teatralnego inscenizuj?cego "Zemst?" Aleksandra Fredry w wykonaniu...
...2017-02-27 15:49:50
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym S?czu – Filia w Limanowej we wspó?pracy z nauczycielami bibliotekarzami szkolnymi powiatu limanowskiego zorganizowa?a konkurs plastyczny dla uczniów klas...
W poniedzia?ek wielka premiera "Zemsty" Aleksandra Fredry w wykonaniu uczniów naszego gimnazjum! Klasa trzecia gimnazjum zaprezentuje naszej spo?eczno?ci szkolnej perypetie s?ynnego sporu o graniczny mur w...