Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Nasz  Patron, Jan Pawe? II zgromadzi? na wspólnym rozwa?aniu modlitewnym uczniów, nauczycieli, rodziców i tych wiernych, którzy za wstawiennictwem ?wi?tego, s?owami wypraszali potrzebne im...
?wi?to Szko?y 20172017-10-16 19:22:54
W poniedzia?ek, 16 pa?dziernika obchodzili?my  ?wi?to Szko?y, które, jak co roku, po??czone by?o ze ?lubowaniem klasy pierwszej szko?y podstawowej. W uroczysto?ci wzi?li udzia? uczniowie, nauczyciele, rodzice...
Dzie? Nauczyciela 20172017-10-12 20:25:00
W czwartek, w naszej szkole odby?a sie uroczysta Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie zerówki i  gimnazjum przygotowali pi?kne wyst?py ze spor? doz? humoru, w trakcie...
4 pa?dziernika uczniowie  klas trzecich  gimnazjum wraz z wychowawcami i  Pani? Urszul? Bilsk? uczestniczyli w XVII Pielgrzymce Rodziny Szkó? im. Jana Paw?a II na Jasn? Gór?. Towarzyszy?o jej...
SPOTKANIE Z RODZICAMI2017-09-28 16:54:04
Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, które odb?dzie si?  29. 09. 2017r. (pi?tek) o godzinie 16.30. Spotkanie rodziców uczniów klasy III szko?y podstawowej tego samego dnia o...