Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

13 pa?dziernika uczniowie trzeciej klasy gimnazjum wraz z ks. Grzegorzem Ocha?em,  pani? dyrektor,  wychowawczyni? i pani? Marzen? Miernik uczestniczyli w XVI Pielgrzymce Rodziny Szkó? im. Jana Paw?a II na...
?wi?to Szko?y2016-10-17 18:12:31
W poniedzia?ek, 17 pa?dziernika obchodzili?my  ?wi?to Szko?y, które, jak co roku, po??czone by?o ze ?lubowaniem klas pierwszych szko?y podstawowej oraz gimnazjum. W uroczysto?ci wzi?li udzia? uczniowie,...
W niedziel? 16 pa?dziernika obchodzili?my 38 rocznic? wyboru Patrona naszej szko?y Jana Paw?a II na Stolic? Piotrow?. Ca?a spo?eczno?? szkolna zgromadzi?a si? w ko?ciele parafialnym w Jod?owniku na mszy ?wi?tej o godzinie...
Dzie? Nauczyciela2016-10-12 17:10:28
  W ?rod?, w naszej szkole odby?a sie uroczysta Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie gimnazjum i szko?y podstawowej pod czujnym okiem pa?:  Marzeny Miernik oraz...
W ?rod? w naszej szkole obchodzili?my 25 urodziny naszego absolwenta Tomka Brewczy?skiego. Jak co roku, cz?onkowie Szkolnego Ko?a Caritas zorganizowali przyj?cie urodzinowe dla Tomka, na którym nie zabrak?o rado?ci i...