Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

"PNIOKI" w Nowym S?czu2016-05-09 09:33:12
Koniecznie zobacz nasz wyst?p!!!!  
Zobacz fotoreporta?, wkrótce relacja filmowa z naszych wyst?pów.
"Witaj Maj! Trzeci Maj!"2016-04-29 11:51:06
W pi?tek, w przeddzie? pierwszego majowego weekendu, uczniowie naszej szko?y zebrali si? na apelu, upami?tniaj?cym wa?n? rocznic? pa?stwow? - uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja. To wydarzenie uczczono patriotycz? pie?ni?...
W ?rod? 27.04.2016r. w naszej szkole obchodzili?my rocznic? kanonizacji Jana Paw?a II - naszego Patrona. Gimnazjaloi?ci pod okiem nauczycieli przygotowali i przedstawili spektakl s?owno-muzyczny upami?tniaj?cy ?ycie i...
25 kwietnia w naszej szkole go?ci? Teatr M?odego Pokolenia, który przedstawi? nam sztuk? Moliera "Sk?piec", b?d?c? w kanonie lektur obowi?zkowych. Uczniowie, pocz?tkowo bez wi?kszego entuzjazmu, zebrali si?...