Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Zespó? regionalny ?WARNI ?OJCE z Sadku-Kostrzy bra? udzia? w 47. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w ?ywcu. Nasi wykonawcy prezentowali si? w trzech kategoriach: zespó? regionalny, muzyka ludowa i...
Witaj szko?o!2016-08-28 11:44:09
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespo?u Szkó? Publicznych im. Jana Paw?a II w Sadku-Kostrzy serdecznie zapraszaj? uczniów i ich rodziców na Inauguracj?  Nowego Roku Szkolnego 2016/2017, która...
Wakacji nadszed? czas... 24 czerwca zako?czyli?my rok szkolny. Uczniowie u?miechni?ci i rado?ni raz jeszcze przed wakacjami zawitali w naszej szkole, aby odebra? z r?k wychowawców ?wiadectwa i rozpocz?? letni?...
Co? si? ko?czy, a co? si? zaczyna. ..W czwartek uczniowie klas trzecich gimnazjum po?egnali mury naszej szko?y. Po mszy ?wi?tej absolwenci wraz z rodzicami i nauczycielami zgromadzili si? na uroczystej akademii, w...
  W czwartek 23 czerwca odb?dzie si? po?egnanie uczniów klas trzecich gimnazjum. W tym dniu o godzinie 12.00 w kaplicy na Sadku odb?dzie si? Msza ?wi?ta dla uczniów szko?y podstawowej oraz...