Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Najdro?szym Mamom!2017-05-25 14:22:33
W czwartek w naszej szkole obchodzili?my Dzie? Matki - wyj?tkowe dla nas wszystkich ?wi?to. Po po?udniu do szko?y t?umnie przyby?y zaproszone mamusie, by wspólnie ze swymi pociechami ?wi?towa? ten wyj?tkowy dzie?....
Ju? po raz siódmy spotkali?my si? na trasie VII Gminnego Marszobiegu organizowanego w ramach akcji " Polska Biega". W tym roku sprzyja?a nam pi?kna pogoda, która przyci?gn??a ponad 150...
Zlot Szk? im. Jana Paw?a II 2017-05-19 12:15:39
Uczniowie klasy I gimnazjum uczestniczyli w Zlocie Szkó? im. Jana Paw?a II w Wadowicach, który odby? si? 18 maja, w rocznic? urodzin Papie?a. Podczas spotkania Szkó? uczniowie wzi?li udzia? w...
Wycieczka do Warszawy2017-05-16 20:27:23
W dniach 10-12.05.2017r. zosta?a zorganizowana trzydniowa, autokarowa wycieczka do Warszawy. W wycieczce wzi??o udzia? 51 uczniów szko?y podstawowej i gimnazjum oraz4 opiekunów. 10.05.2017r. o pierwszej w...
Wyniki 35. Konkursu  Muzyk, Instrumentalistów, ?piewaków Ludowych i Dru?bów Weselnych DRUZBACKA, który odby? si? w Podegrodziu w dniach 11–14 maja 2017 r. KONKURS ?PIEWU...