Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

         Uczniowie naszej szko?y zebrali si? dzisiaj, aby podsumowa? swoje dzia?ania skupione wokó? osoby Patrona - ?wi?tego Jana Paw?a II. Ka?da klasa szko?y podstawowej oraz...
Dzie? Nauczyciela 20152015-10-14 19:45:22
We wtorek w naszej szkole odby?a si? Akademia z Okazji ?wi?ta Komisji Edukacji Narodowej, w której wzi?li udzia? wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szko?y. Gimnazjali?ci oraz nasi najm?odsi uczniowie z...
8 pa?dziernika uczniowie trzecich klas gimnazjum wraz z katechet?, pani? dyrektor oraz wychowawcami uczestniczyli w XV Pielgrzymce Rodziny Szkó? im. Jana Paw?a II na Jasn? Gór?.  Dla Rodziny Szkó?...
W Zakopanym odby? si? I Ma?opolski Przegl?d Szkolnych Zespo?ów Regionalnych. Zespó? "Pnioki" zaprezentowa? tam zwyczaje, obrz?dy i ta?ce naszego regionu. Relacja z tego wydarzenia na...
Portal limanowa.in zamie?ci? relacj? z pobytu "Pnioków" w Austrii. Koniecznie zobacz (kliknij).