Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

W sobot? 15 marca 2017 roku odby? si? w naszej szkole Otwarty Turniej Tenisa Sto?owego. W zawodach wzi??o udzia? prawie 40 zawodników i zawodniczek. W kategorii dziewcz?t i kobiet: I ...
Plenerowa Droga Krzy?owa!!!2017-03-26 15:02:21
W najbli?sz? niedziel? 2 kwietnia przypada 12 rocznica ?mierci Patrona Szko?y  ?w. Jana Paw?a II.  W dniu tym zorganizowana zostanie Plenerowa Droga Krzy?owa. Trasa licz?ca ok. 6km b?dzie przebiega?...
Dzie? Wiosny w naszej szkole2017-03-21 13:08:49
Dzie? ?wi?tego Patryka2017-03-17 13:38:02
17 marca zazieleni?o si? na korytarzach naszej szko?y. Tego dnia obchodzili?my Dzie? ?w. Patryka - Patrona Irlandii. Na szkolnym korytarzu pojawi?a si? gazetka, na której zaprezentowano prace uczniów:...