Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

?yczenia ?wi?teczne2015-12-22 21:44:38
„Dzi? ma?a Dziecina nam si? zrodzi?a, Sw? Bo?? mi?o?ci? ?wiat otuli?a. To Jezus male?ki ju? le?y w ??obie Unosi r?czk?,  b?ogos?awi Tobie.” W tym...
Weso?ych ?wi?t!2015-12-22 14:36:37
Dzisiaj w naszej szkole obchodzili?my Wigili?. Uczniowie, nauczyciele i rodzice obejrzeli jase?ka w wykonaniu najm?odszych uczniów  z oddzia?u przdszkolnego oraz monta? s?owno - muzyczny obrazuj?cy symbolik?...
W pi?tek uczniów naszej szko?y odwiedzi? ?wi?ty Miko?aj. Jak si? okaza?o, nie tylko maluchy czeka?y na tego wyj?kowego go?cia z niecierpliwo?ci?. Miko?aj zosta? mi?o przyj?ty przez wszystkich uczniów naszej...
Film przygotowany do konkursu "To?samo?? Karpacka". G?osowanie na najlepsz? prac? konkursow? trwa. Zag?osuj na nas!!!. Link do g?osowania:...