Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

„Postaci bajkowe te? nosz? kamizelki odblaskowe!!!” „Nie boimy si? przysz?o?ci, bo ?wiecimy w ciemno?ci!!!”       Pod takimi has?ami bawi?y si? najm?odsze...
Po?egnanie lata 20182018-10-21 09:14:43
W ramach realizacji projektu „Kolorowe festyny” finansowanego   z Ma?opolskiego O?rodka Wsparcia Ekonomii Spo?ecznej w sobot? zorganizowano  dla najm?odszych dzieci i ich rodziców...
Widowisko Dumy i Rado?ci2018-10-20 18:44:54
Zobacz fotoreporta? z naszego udzia?u w tym wydarzeniu.
Uczestnicy terapii zaj?ciowej w Komornikach wyst?pili w naszej szkole. Zobacz fotoreporta?.
?wi?to Szko?y 20182018-10-16 19:37:21
16 pa?dziernika 1978 r. Dzie?, który zmieni? Polsk? i ?wiat. 40 lat temu rozpocz?? si? pontyfikat ?w. Jana Paw?a II. T? wyj?tkow? rocznic? nasza szko?a uczci?a w sposób szczególny. We wtorek...