Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Witaj szko?o!2018-09-03 14:42:43
 Trzeci wrze?nia roku szkolnego 2018/2019 powita? nas pi?kn? pogod?, wi?c trudno by?o uwierzy?, ?e to ju? koniec wakacji. Gimnazjali?ci i uczniowie szko?y podstawowej powitali rok szkolny z du?ym entuzjazmem i...
Nowy rok szkolny powitamy Msz? ?wi?t? w Ko?ciele Parafialnym w Jod?owniku 3 wrze?nia 2018r. o godzinie 10.00. Ci?g dalszy uroczysto?ci nast?pi w szkole. Odjazd autobusu z przystanku Dolny Szyk o godz. 9.20, natomiast...
Koniecznie zobacz ofert? zaj?? terapeutycznych i logopedycznych. Poni?ej zamieszczonych ofert do obejrzenia zdj?cia z ju? przeprowadzonych zaj??.
Nasz zespó? zaj?? I miejsce zobacz zdj?cia i film  
Wakacji nadszed? czas...22 czerwca zako?czyli?my rok szkolny. Uczniowie u?miechni?ci i rado?ni raz jeszcze przed wakacjami zawitali w naszej szkole, aby odebra? z r?k wychowawców ?wiadectwa i rozpocz?? letni?...