Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Koniecznie zobacz szczegó?y na plakacie. 
Wielki sukces odnios?y nasze grupy kol?dnicze podczas XVI Powiatowego Przegl?du Grup Kol?dniczych, który odbywa? si? w Lubomierzu. Zwyci??yli?my we wszystkich kategoriach wiekowych i b?dziemy reprezentowa? powiat na...
Ogromny sukces odnios?y nasze grupy kol?dnicze podczas IX Gminnego Przegl?du Grup Kol?dniczych, który odby? si? 11 stycznia 2015 roku w Jod?owniku. I tak: I miejsce – „Pastuszki”;  ze...
?yczenia ?wi?teczno-noworoczne
Film promuj?cy dzia?ania m?odzie?y z Kostrzy i Sadku – „Krainy pod Zielonym Wielorybem” powsta? podczas realizacji projektu pt: „Chod?, pomaluj mój ?wiat…”...