Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Rada rodzicw

Rada Rodziców 2017/2018

Przewodnicz?ca:        Maria Turkiewicz

Zast?pca przewodnicz?cej:    Urszula P?achta

Sekretarz:     Agnieszka Kutaj

Skarbnik:      Agnieszka Kutaj