Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

?wi?to Niepodleg?o?ci 20172017-11-10 18:13:55
W przeddzie?  Narodowego ?wi?ta  Niepodleg?o?ci w naszej szkole odby?a si? uroczysta akademia upami?tniaj?ca  odzyskanie przez Polsk? wolno?ci. Przed wyst?pem uczniów pani dyrektor  u?wiadomi?a...
31 pa?dziernika uczniowie klas podstawowych odwiedzili cmentarz wojenny w S?upi, natomiast 9 listopada gimnazjali?ci udali si? do ?eros?awic i S?upii. Na grobach poleg?ych podczas I i II Wojny ?wiatowej uczniowie z?o?yli...
W dniu 25 pa?dziernika 2017r.  uczniowie gimnazjum i klasy VII  brali  udzia? w wycieczce szkolnej do kopalni Guido w  Zabrzu i do   O?wi?cimia. Odwiedzaj?cy w trakcie wycieczki na w?asne oczy...
      18 pa?dziernika  2017 roku uczniowie klas I, II i III wybrali si? na piesz? w?drówk? na szczyt Góry Kostrza. Celem tej wycieczki by?a obserwacja zmian zachodz?cych jesieni? w...
We wtorek 17 pa?dziernika w Ma?opolskim Centrum Kultury SOKÓ? podczas III Kongresu Kultury Regionów pani dyrektor Halina Gocal otrzyma?a Odznak? Honorow? ZAS?U?ONY DLA KULTURY POLSKIEJ. Odznaka...