Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Rekrutacja do naszej szko?y2018-02-28 18:34:30
Dokumenty i pliki do pobrania dotycz?ce rekrutacji znajduj? si? w zak?adce " Dla uczniów i rodziców ". Mo?na równie? klikn?? na baner z lewej strony.
Zobacz fotoreporta?...
Zabawa karnawa?owa 20182018-02-08 17:30:47
Co chwil? dok?adane b?d? nowe zdj?cia...
W dniu 6 lutego 2018r. uczniowie klas IV - VII wyruszyli  na wycieczk? do grodu Kraka. Najpierw udali?my si? na Wawel, gdzie wzi?li?my udzia? w lekcji muzealnej „Wawel-rezydencja w?adców Polski”....