Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Dla uczniw i rodzicw

Harmonogram konsultacji nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019
dyr. Halina Gocal:  czwartek 9.25-10.10    
o. Andrzej Drewniak: poniedzia?ek 11.15-12.00    
o.  Piotr Rogusz: poniedzia?ek 11.15-12.00    
Urszula Bilska: pi?tek 12.15-13.00    
Sylwia Bodziony: poniedzia?ek 10.15-10.45    
Danuta Gontarska: czwartek 13.00-14.00    
Krystyna Hacu?: wtorek 8.30-9.15    
Ewa Kaleta: ?roda 10.20-11.05    
Anna Golonka: ?roda 9.25-10.10    
Anna Kapera- Górka: poniedzia?ek 8.30-9.15    
Anna Ku?nierz: pi?tek 8.30-9.15 czwartek 12.15-13.00    
Anna Ligas: poniedzia?ek 12.15-13.00    
Katarzyna ?o?: pi?tek 11.15-13.00    
Henryk ?ugowski: poniedzia?ek 9.25-10.10    
Marzena Miernik: poniedzia?ek 11.15-12.00    
Joanna Pazdan: czwartek 13.10-13.55    
Renata Pazdan: ?roda 11-11.30,  wtorek 12.45-13.15    
Maria Toporkiewicz: poniedzia?ek 13.30-14.00 czwartek13.10-13.55    
Marta Wo?niczka: ?roda 13.30-14.00    
Maria Wójtowicz: czwartek 13.10-13.55
 

Ubezpieczenie ucznia:

Wariant ubezpieczenia na dole strony

 Nr polisy dla szko?y : 92105290

link do zg?oszenia szkody

Link do Tabeli Uszczerbków

 


 

Dokumenty i pliki do pobrania dotycz?ce rekrutacji znajduj? si? na dole strony !


Biblioteka

Plan lekcji

Ko?a zainteresowa? i organizacje uczniowskie

Konkursy

Rada rodziców

Trójki klasowe