Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

?yczenia ?wi?teczne2017-12-23 15:55:37
„(…) aby rado?? i pokój Betlejemskiej Nocy przenika?a serca wszystkich. Niech b?ogos?awie?stwo Bo?ej Dzieciny wydaje w was owoce jedno?ci, mi?o?ci wzajemnej i wszelkiej...
Wigilia 20172017-12-22 21:41:46
Zobacz film i fotoreporta?  
Kol?dowanie w Komornikach2017-12-22 18:38:56
W dniu 19 grudnia 2017r. w klasach IV -VI odby?o si? spotkanie  wigilijne z udzia?em rodziców. Wyst?p uczniów by? wprowadzeniem do wspólnego kol?dowania, sk?adania ?ycze? i dzielenia si? op?atkiem....
11 grudnia klasy trzecie gimnazjum wyjecha?y do Nowego S?cza, gdzie czeka?a na nich moc atrakcji. Cz??? uczniów odwiedzi?a kr?gielni?, a pozostali szukali wyj?cia z pokojów tajemnic. Nast?pnie byli?my w kinie,...