Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

W pi?tek 27.06.2013r. odby?o sie w naszej szkole uroczyste zako?czenie roku szkolnego. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podzi?kowa?a zebranym na sali uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za kolejny wspólny...
Kolejny rocznik uczniów gimnazjum opuszcza mury naszej szko?y. Dzisiaj, tj. 26 czerwca, odby?o si? uroczyste zako?czenie roku szkolnego trzeciej klasy gimnazjum, na którym to po?egnali?my 24 uczniów....
16 czerwca go?cili?my w naszej szkole uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej w Zegartowicach, którzy przedstawili bajk? o Czerwonym Kapturku. Spektakl wzbudzi? ogromne zainteresowanie i emocje...
   Pi?ciodniowa , autokarowa wycieczka na „Zielon? Szko??" do W?adys?awowa w dniach 02-06.06.2014r. zosta?a zorganizowana w ramach projektu: "Tytani wiedzy" finansowanego  przez...
Wycieczka do Chorzowa2014-05-30 10:04:31
W dniu 27 maja 2014 roku, odby?a si? wycieczka do Chorzowa dla uczniów Szko?y Podstawowej realizuj?cych projekt unijny pt. ,,Rozwi?my Skrzyd?a”, finansowany przez EFS. Uczniowie byli Planetarium w...