Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Wycieczka do teatru "Dudu?"2018-06-12 11:21:54
Dnia 28 maja 2018 klasa OA i OB uda?a si? na wyciecz? do Limanowej do teatru "DUDU?"  - "W niezwyk?ej krainie krasnali " . Dzieci wspólnie si? bawi?y, ta?czy?y. Wszystkie dzieci otrzyma?y...
Zobacz wyniki, film i zdj?cia.  
Dzie? Mamy 20182018-05-30 19:43:58
W ?rod? w naszej szkole obchodzili?my Dzie? Mamy - wyj?tkowe dla nas wszystkich ?wi?to. Po po?udniu do szko?y t?umnie przyby?y zaproszone mamusie, by wspólnie ze swymi pociechami ?wi?towa? ten wyj?tkowy dzie?....
28 maja w Operze Krakowskiej  dwudziestu Wolontariuszy wraz z opiekunami  wzi??o udzia?  w uroczystej Gali podsumowuj?cej 11 edycj? ma?opolskiego projektu „Mie? Wyobra?ni? Mi?osierdzia”....
Zobacz filmik i zdj?cia...