Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Nauczyciele i pracownicy

Dyrektor Szko?y - mgr Halina Gocal

Kszta?cenie Zintegrowane:

mgr Marta Wo?niczka

mgr Sylwia Bodziony

mgr Halina Czech

mgr Ewa Kaleta

mgr Anna Ku?nierz

mgr Anna Kapera -Górka

J?zyk polski:

mgr Halina Gocal

mgr Anna Golonka

mgr Danuta Gontarska

J?zyk angielski:

mgr Renata Pazdan

mgr Katarzyna ?o?

Religia:

o. Andrzej Drewniak

o Piotr Rogusz

Historia:

mgr Anna Ligas

Sztuka:

mgr Anna Golonka

mgr Anna Ligas

Przyroda:

mgr Anna Ku?nierz

Matematyka:

mgr Maria Toporkiewicz

Maria Wójtowicz

Zaj?cia techniczne i technika:

mgr in?. Henryk ?ugowski

Zaj?cia komputerowe i informatyka:

mgr in?. Henryk ?ugowski

Wychowanie Fizyczne:

mgr Krystyna Hacu?

mgr Marzena Miernik

mgr Urszula Bilska

J?zyk niemiecki:

mgr Alicja Banat

mgr Monika Zar?ba

Wiedza o Spo?ecze?stwie:

mgr Agnieszka Natkowska

Biologia:

mgr Joanna Pazdan

Geografia:

mgr Urszula Bilska

Chemia:

mgr Joanna Pazdan

Fizyka:

mgr Maria Toporkiewicz

Wychowanie Fizyczne:

mgr Urszula Bilska

mgr Marzena Miernik

Edukacja dla bezpiecze?stwa:

mgr Marzena Miernik

Biblioteka:

mgr Anna Ku?nierz

Zaj?cia ?wietlicowe:

mgr Krystyna Hacu?

mgr Anna Ku?nierz