Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

M?odzi i Mi?osierni2016-04-25 23:01:18
Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w niezwyk?ym wydarzeniu, które mia?o miejsce w po?owie marca w TAURON Arenie Kraków. By?o to kilkugodzinne spotkanie m?odzie?y gimnazjalnej z Krakowa i okolic,...
Min??o ju? 11 lat...2016-04-03 18:10:46
W sobotni wieczór nasza spo?eczno?? szkolna zgromadzi?a si? w ko?ciele w Jod?owniku, uczestnicz?c we wspólnym czuwaniu i modlitwie, którym towarzyszy?y wspomnienia o Patronie naszej szko?y...
?yczenia ?wi?teczne2016-03-23 17:57:39
Z okazji ?wi?t Wielkanocnych pragniemy z?o?y? najserdeczniejsze ?yczenia. Niechaj Zmartwychwstanie Pa?skie, które niesie rado?? i odrodzenie duchowe, nape?nia wszystkich pokojem i wiar?, niech daje si?? do...
Walentynki w naszej szkole2016-02-19 10:52:10