Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

„Pokój Bóg powierzy? ludziom  w noc Bo?ego Narodzenia Pokój na ziemi. Pokój ludzkich serc i sumie?.” Z okazji nadchodz?cych ?wi?t Bo?ego Narodzenia...
W Centrum Kultury i Sztuki  im. Ady Sari w Starym S?czu 21.11.2013r. odby?y si? prezentacje projektu " Mie? wyobra?ni? mi?osierdzia".     W siódmej edycji projektu wzi??y udzia? 24...
"Tesco dla Szk?"2013-11-25 09:14:43
Nasza szko?a bierze udzia? w konkursie „Tesco dla Szkó?”. Uczniowie zerówki, pod kierunkiem pani Marty Wo?niczki, przygotowali film konkursowy. Koniecznie go zobaczcie, zarejestrujcie si? w...
W niedziel? 10 listopada w naszej gminie odby?y si? uroczysto?ci upami?tniaj?ce historyczn? dat? 11 listopada 1918 roku, kiedy to nasza ojczyzna odzyska?a niepodleg?o??. Obchody tej znamiennej rocznicy rozpocz?to...
?wi?to Niepodleg?o?ci2013-11-08 17:21:22
W pi?tek odby?a si? w naszej szkole uroczysta akademia z okazji ?wi?ta Odzyskania Nipodleg?o?ci. Uczniowie gimnazjum i szko?y podstawowej zaprezentowali monta? s?owno-muzyczny, w którym nawi?zywali do...