Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Konkursy

KONKURSY SZKOLNE ORGANIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Konkursy Bo?onarodzeniowe:
"Na naj?adniejszy stroik w Szkole Podstawowej"
I miejsce- 
klasa VI
II miejsc- klasa IV
III miejsc- klasa V
"Cuda z piernika, tradycje i zwyczaje ?wi?teczne"
I miejsce-
klasa I A
II miejsce- klasa III B
III miejsce- klasa I B
IV miejsce- III A
V miejsce- II
 

Szkolny Konkurs Plastyczny  "?a?cuch choinkowy"
SP

I miejsce- P. Piechówka, E. Piwowarczyk, G. Marcisz z klasy VI
I mieisce - K. ?liwa, W. Gocal, N, Kurek z kl. V
II miejsce-  M. Wiewiórka, P. Kurek. N. Micek z kl.IV
III miejsce-  K. Kotara, M. Grzybek, K. Hejmo z kl. V
GIMNAZJUM
I miejsce-
W. W?sowicz, A. Sewi?o, P. Adamczyk
II miejsce-J. Grzyb, W. Grzyb, E. Kapera
III miejsce- K. Antkiewicz, A. Piwowarczyk, K. Smoter

Szkolny Konkurs "Zak?adka do ksi??ki"
I miejsce-
Julia Rosiek z kl. II SP
II miejsce- Dominik Gocal z kl III SP
II miejsce- Julia Piwowarczyk z kl I SP
 

Szkolny Konkurs Plastyczny "Podróz z wymarzon? ksi??k?"
I miejsce-
Martyna S?owikowska z kl. V
II miejsce- Natalia Micek z kl. IV
III miejsce- Paulina Piechówka z kl. VI

Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
Gimnazjum:
I miejsce - Damian ?liwa z kl III G
I miejsce- Marcelina Pa?dzio z kl III G
II miejsce- Julia Grzyb z kl I
III miejsce-  Paulina Szuma?ska z kl III G
Szko?a Podstawowa kategoria IV-VI
I miejsce-  Gabriela Marcisz z kl VI
II miejsce-  Wojciech Tabor z kl IV
III miejsce-  Jakub Kierzek z Kl VI
III miejsce- Micha? Wiewiórka z kl IV
Szko?a Podstawowa kategoria I-III
I miejsce-  Dominik Gocal z kl III
I miejsce- Kamil J?dral z kl III
II miejsce- Zuzanna  Hejmo z kl II
III miejsce-  Mateusz Czech z kl I

Konkurs Plastyczny o Janie Pawle II w kl "O"
I miejsce-  Emilia Ligas i Pawe? Toporkiewicz
II miejsce-  Klaudia Ptak i Pawe? Toporkiewicz
III miejsce-  Piotr Piwowarczyk
wyró?nienie: Milena Myszka i Roksana G?ówka

 

KONKURSY WALENTYNKOWE- organizowane przez bibliotek? i ?wietlic? szkoln?

Konkurs na r?cznie wykonan? kartk? walentynkow?,

Walentynkowy konkurs dla ka?dego- frazeologizmy zwi?zane ze s?owem serce

 

 

W zi?zku ze zbli?aj?cym si? ?wi?tem Szko?y (16 X) zostan? zorganizowane w naszej szkole konkursy:

Szko?a Podstawowa

Plastyczny: pt."Jan Pawe? II- mi?o?nik przyrody"
Literacki:: pt. "Papieski A..B..C... Nigdy w  ?yciu nie czy? ?le!. U?ó? ?yciowe abecad?o, w którym wykorzystasz nauki Jana Paw?a II.

Gimnazjum

Plastyczny: pt. "Jan Pawe? II- mój przyjaciel"
Literacki: pt. "Je?li chcesz znale?? ?ród?o, muszisz i?? do góry, pod pr?d". S?owa Jana Paw?a II uczy? mottem swoich rozwa?a? na temat ?ycia.