Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Fotoreporta? z lodowiska2018-02-07 20:27:03
Koniecznie zobacz zdj?cia uczniów klas I - III, którzy 7 lutego bawili si? na lodowisku w Tymbarku. Dla niektórych lód by? za ?liski...
Gimnazjada w Szczyrzycu2018-02-01 10:47:44
Uczniowie klas trzecich brali udzia? w dniu otwartym  w Zespole Szkó? w Szczyrzycu. Zapoznali si? z ofert? szko?y i kierunkami kszta?cenia.Wzi?li równie?   udzia? w zabawie karnawa?owej.
"W dniu Waszego ?wi?ta, chcemy Wam powiedzie?, ?e jeste?cie dla nas, najdro?si pod niebem..." W ?rod? w naszej szkole obchodzili?my uroczy?cie Dzie? Babci i Dziadka. Do szko?y t?umnie przyby?y Drogie Babcie i...
Po mowie nas poznacie2018-01-22 14:20:23
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU  I DZIA?ALNO?CI SZKO?Y W SADKU – KOSTRZY realizuje projekt pn. „Po mowie nas poznacie…” Okres realizacji: 18.12. 2017 r.-...
W dniu 4 stycznia 2018r. nasi uczniowie pod opiek? nauczycieli wybrali si? na kol?dowanie do Hospicjum ?w. ?azarza w Krakowie. Pacjentom Hospicjum podarowali?my r?cznie wykonane choinki, a nasza obecno?? sprawi?a, ?e...