Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

?wi?to Niepodleg?o?ci2013-11-08 17:21:22
W pi?tek odby?a si? w naszej szkole uroczysta akademia z okazji ?wi?ta Odzyskania Nipodleg?o?ci. Uczniowie gimnazjum i szko?y podstawowej zaprezentowali monta? s?owno-muzyczny, w którym nawi?zywali do...
?wi?to Szko?y2013-10-16 14:01:05
W ?rod? 16 pa?dziernika uroczy?cie obchodzili?my  ?wi?to Szko?y. To ju? trzynasty rok ?wi?tujemy dzie? upami?tniaj?cy rozpocz?cie pontyfikatu Papie?a Jana Paw?a II - Patrona naszej szko?y. W tym dniu...
Gramy w pi?k? no?n?!!!2013-10-14 11:39:40
Wczoraj( 13.10.2013r) na boisku Orlika w Jod?owniku odby? si? Turniej Pi?ki No?nej rozgrywany w ramach programu „wf z klas?”. Najpierw swoje mecze rozgrywali gimnazjali?ci. Po sportowej, ale zaci?tej walce,...
Dzie? Nauczyciela 20132013-10-14 11:13:34
          W pi?tek w naszej szkole odby?a si? uroczysta Akademia z Okazji ?wi?ta Komisji Edukacji Narodowej, w której wzi?li udzia? wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz...
Uczniowie naszego gimnazjum reprezentowali szko?? w Finale IV Wojewódzkiego Turnieju Orlika o Puchar premiera Donalda Tuska. Utalentowani sportowo ch?opcy z klasy I gimnazjum uczestniczyli w rozgrywkach, w...