Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Osiągnięcia

ROK SZKOLNY 2018/2019

22 Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE” w Podegrodziu
I miejsce:
grupa kolędnicza "PASTERZE" 

XX Powiatowy Przegląd  Kolędniczy "Zagrojcie Ta Turoniowi" w Mszanie Górnej
I miejsce: grupa kolędnicza "PASTERZE"  i kwalifikacja na Ogólnopolski Przegląd "Pastuszkowe Kolędowanie" w Podegrodziu

I miejsce: grupa kolędnicza "Z TURONIEM"  i kwalifikacja na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w ramach „Karnawału Góralskiego” w Bukowinie Tatrzańskiej. 

25 Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie

III miejsce - Zespół Regionalny "Pnioki"

XIII Gminny Przegląd Grup Kolędnicznych
II miejsce -
dziecięca grupa kolędnicza "Z Gwiazdą"
I miejsce - młodzieżowa grupa kolędnicza "Pasterze"
I miejsce - grupa kolędnicza dorosłych " Z Turoniem"

XII Świętokrzyski Festiwal Kolęd i Pastorałek im.ks. Piotra Klimczyka w Kielcach
I miejsce - zespół regionalny "Śwarni Łojce"

Gminny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szczyrzycu
III miejsce-drużyna chłopców w składzie: Dominik Kubas, Szymon Drożdż, Konrad Drożdż, Filip Rojek, Konrad Kotara, Mikołaj Antkiewicz, Wiktor Gocal, Kacper Kierzek, Sebasian Smoter

XVII Gminny Konkurs Mickiewiczowski w Krasnem-Lasocicach pod hasłem " Postacie historyczne w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza"
I miejsce-
Daniel Jabłoński w częsci literacko-plastycznej
wyróżnienie- Michał Wiewiórka w konkursie plastycznym .

Gminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szczyrzycu
I miejsce - drużyna dziewcząt w składzie : Emilia Piwowarczyk, Martyna Kapera, Monika Natanek, Julia Frey, Paulina Piechówka, Gabriela Marcisz, Kinga Sewielska, Klaudia Hejmo

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Limanowej- Igrzyska Dzieci
III miejsce ( awans do rejonu) - Dominik Gocal z kl VI

44 Festiwal Folklorystyczny "Limanowska Słaza"

kategoria: Dziecięce Zespoły Regionalne
I miejsce - Zespół Regionalny "Pnioki"
kategoria: Dorosłe Zespoły Regionalne
III miejsce - Zespół Regionalny "Śwarni Łojce"
kategoria: Instrumentaliści Ludowi
I miejsce - dorośli - Sławomir Kurek - skrzypce
I miejsce - młodzież - Dawid Tabor - heligonka
II miejsce - dzieci - Wojciech Tabor - fujarka
kategoria: Śpiew Solowy
II miejsce - dorośli - Gabriela Wąsowicz
I miejsce - dzieci - Witold Sewiło
kategoria - Grupy Śpiewacze
I miejsce - Grupa Śpiewacza "Pnioki"- młodzież

Gminny Konkurs  Sienkiewiczowski pod hasłem: "Ucz się z przeszłości, dzisiaj w terażniejszości, pamiętaj o przyszłości 1918-2018. Pamięci pisarza, który"krzepi?"serca Polaków."
Kategoria: klasy I-III
III miejsce -
Emilia Ligas z klasy III
Kategoria: klasy IV - VI
I miejsce -
Dominik Gocal z klasy VI
Kategoria: klasy VII - VIII
II miejsce -
Witold Sewiło z klasy VII

Gminny Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szczyrzycu
II miejsce - drużyna chłopców ( Konrad Kotara, Wojciech Tabor, Dominik  Kubas)

Gminny Turniej Tenisa Stołowego - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szczyrzycu
I miejsce- Konrad Kotara
II miejsce - Wojciech Tabor
III miejsce - Dominik Kubas

III miejsce- Monika Natanek

Gminny Turniej Tenisa Stołowego - Igrzyska Dzieci w Szczyrzycu
I miejsce- Dominik Gocal
IV miejsce- Kamil Jędral

Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej w Szczyrzycu
III miejsce - drużyna dziewcząt (E. Piwowarczyk, M. Natanek, M. Kapera, J. Frey, P. Piechówka, W. Korba, E. Micek. M. Gabryś,
N. Kurek)
IV miejsce - drużyna chłopców (D. Kubas, Sz. Drożdż, F. Rojek, K. Drożdż, K. Kotara, W. Gocal, S. Smoter,K. Kierzek)
IV miejsce - drużyna chłopców ( D. Gocal, K. Jędral.O. Kapera, E. Zapała, J. Woźniczka, W. Hejmo, P. Juszczak, M. Śliwa, B. Furgał)


VIII Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego "Beskidzka Podkówecka " w Dobrej
I miejsce - zespół regionalny "Pnioki

XXXII Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Sławie
I miejsce - zespó? regionalny " Pnioki "

 


ROK SZKOLNY 2017/2018

Wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości"

Laureatka - Natalia Miśkowicz z kl.III G
Finalistka - Aleksandra Sewiło z kl.IIIG

Gminny Konkurs z Języka Angielskiego
II miejsce - Wojciech Tabor z klasy VI


Gminny Konkurs Papieski pod hasłem "Powołali Go z dalekiego kraju"
I miejsce - uczniowie z kl.I - III ( Wojciech Hejmo,Mateusz Czech z kl.III i Klaudia Ptak z kl.II)
II miejsce - uczniowie z kl.IV -VI (Wojciech Tabor, Micha? Wiewiórka i Witold Sewi?o z kl.VI)
II miejsce - uczniowie z Gimnazjum


XV Gminny Konkurs Ekologiczny "Potyczki z Ekologi?"
I miejsce - Julia Rosiek z klasy IV
II miejsce - Aleksandra Bilska z klasy V

VIIII Gminny Bieg w Sadku-Kostrzy
Kategoria:(dzieci do lat 7)
II m - Bartosz Amelia
III m - Bartosz Aleksandra
I m - Kutaj Adrian
II m - Myszka Jacek

Kategoria SP (dzieci z klas I-III)
II m - Mysza Kornelia
III m - Smoter Kamila
II m - ?liwa Bart?omiej

Kategoria SP (IV-VI)
III m - G?ówka Adrian

Kategoria SP kl VII i G
I m - Gabry? Magdalena
II m - S?owikowska Natalia
III m - Natanek Monika
II m - Broda Konrad
III m - Hejmo Dariusz

 

Gminny Turniej Piłki Nożnej w Jodłowniku
I m - drużyna z Gimnazjum
II m - drużyna ze Szkoły Podstawowej

 

Rejonowy Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego (1/2 Wojewódzkich) w Limanowej
VI miejsce - Przemys?aw Warmuz

 

XVI Gminny Konkurs Plastyczny pod has?em "Stroiki Wielkanocne"
Kategoria wiekowa: klasy 0 - III
II miejsce - Amelia Bartosz z kl.0 i Wojciech Bartosz z kl.I
III miejsce - Emilia Ligas z kl.II
wyró?nienia:Wojciech Hejmo z kl.III i Milena Myszka z kl.0
Kategoria wiekowa: klasy IV - VI
I miejsce - Aleksandra Bilska z kl.V
wyró?nienie - Natalia Micek z kl.VI

Gminny Turniej Pi?ki Siatkowej Ch?opców w Szczyrzycu
II miejsce - dru?yna ze Szko?y Podstawowej (kl V-VI)

21.Ogólnopolskie Spotkania Dzieci?cych i M?odzie?owych Grup Kol?dniczych "Pastuszkowe Kol?dowanie" w Podegrodziu
I miejsce i Nagroda G?ówna w postaci rze?by Pastuszka - grupa ch?opców z kl III G " Z gwiazd?"


Powiatowy Indywidualny Turniej Tenisa Sto?owego w Limanowej
IV miejsce - Natalia S?owikowska z kl III G
IVmiejsce - Przemys?aw Warmuz z kl III G
V miejsce - Dariusz Hejmo z kl III G

XVI Konkurs Mickiewiczowski pod hasłem "Śladami Adama Mickiewicza"
Kategoria:Prezentacja twórczo?ci Adama Mickiewicza
II miejsce - Marzena Grzybek i Joachim Czech z kl. VII
Kategoria:konkurs plastyczny
I miejsce - Micha? Wiewiórka z kl.VI

 

XIX Powiatowy Przegląd Kolędniczy" Zagrojcie ta Turoniowi" w Kasince Małej
I miejsce- grupa chłopców z klasy III G "Z Gwiazdą"


X Gminny Przegl?d Grup Kol?dniczych w Jod?owniku
III miejsce - grupa ch?opców z klasy VI  " Z Gwiazd?"
I miejsce - grupa ch?opców z klasy III Gimnazjum  " Z Gwiazd?"
I miejsce - grupa doros?ych "?ywa Szopka"

Gminny Dru?ynowy Turniej Tenisa Sto?owego w Szczyrzycu 
I miejsce - dru?yna ch?opców (Wojciech Tabor, Konrad Kotara, Wiktor Gocal)
III miejsce - dru?yna dziewcz?t (Klaudia Hejmo, Natalia Micek, Emilia Micek)

Gminny Indywidualny Turniej Tenisa Sto?owego w Szczyrzycu 
I miejsce- Wojciech Tabor z kl VI
II miejsce- Konrad Kotara z kl VII
III miejsce- Wiktor Gocal z kl VI

Wojewódzki Konkurs " W przeddzie? 100-lecia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci"
II miejsce - Natalia Mi?kowicz z kl III G
III miejsce- Paulina Adamczyk z kl III G

Gminny Indywidualny Turniej Tenisa Sto?owego w Szczyrzycu
I miejsce- Natalia S?owikowska
III miejsce- Maria Sewi?o
I miejsce- Dariusz Hejmo
II miejsce- Przemys?aw Warmuz


Gminny Dru?ynowy Turniej Tenisa Sto?owego w Szczyrzycu
I miejsce- dru?yna dziewcz?t (N. S?owikowska, M. Sewi?o, J. Grzyb)
I miejsce - dru?yna ch?opców (D. Hejmo, P. Warmuz, K. Brewczy?ski)

Gminny Turniej Pi?ki No?nej Halowej w Szczyrzycu
I miejsce - dru?yna dziewcz?t (kl III i II G)
II miejsce - dru?yna ch?opców (kl III i II G)
II miejsce - dru?yna ch?opców (kl IV-VI SP)

43 Festiwal Folklorystyczny "Limanowska S?aza"
kategoria- Doros?e Zespo?y Regionalne
I miejsce- zespó? regionalny "?warni ?ojce"

kategoria - Dzieci?ce Zespo?y Regionalne
I miejsce- Zespó? Regionalny" Pnioki"

kategoria - Muzyki Ludowe
I miejsce- zespó? regionalny" Pnioki"

Kategoria - Mistrz i ucze?
III miejsce- nauczyciel Tadeusz Wielgus, ucze? Dawid Tabor
 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Mi?dzynarodowy Konkurs Kapel, Instrumentalistów i ?piewaków Ludowych
im. W?adys?awa Trebuni-Tutki w Zakopanem

II miejsce - Kapela " Pnioki"

 

49 Mi?dzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem
wyró?nienie - zespó? regionalny "?warni ?ojce"

Festiwal Folkloru Górali Polskich w ?ywcu
I miejsce - kapela "Pnioki"

wyró?nienie - zespó? regionalny "?warni ?ojce"
 

XXXI Festiwal Kultury M?odzie?y Szkolnej
I miejsce w klasyfikacji ogólnej - zespó? regionalny "Pnioki
"- grupa m?odziezowa
Kategorie:  - taniec ludowy, r?kodzie?o artystyczne, krasomówstwo, inscenizacja, muzyka ludowa, ?piew
II miejsce- w kategorii taniec narodowy

Gminny Konkurs Papieski " Totus Tuus, Maryjo"
I miejsce- Oliwia Kutaj i Zuzanna Myrek z klasy III
III miejsce- klasy IV-VI
III miejsce- Gimnazjum

Gminna Gimnazjada "Jeden z 12" w Wilkowisku
I miejsce- Dawid Tabor z klasy III

Gminny Konkurs J?zyka Angielskiego dla klas IV-VI w Szczyrzycu
I miejsce - Wojciech Tabor

Konkurs "Dziwy fizyki i chemii" w Laskowej
udzia? uczniów z gimnazjum (D. Tabor, M. Kapera, A. Toporkiewicz)

Konkurs Tischnerowski - maraton matematyczny
Miko?aj Kapera zakwalifikowa? si? do kolejnego etapu

XXIV Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczo?ci Dzieci?cej
" Dziecko w Folklorze" 
w Baranowie Sandomierskim
I miejsce - Witold Sewi?o w kategorii - ?piew
III miejsce - Wojciech Tabor w kategorii - gra na instrumencie
I miejsce- Grupa Obrz?dowa Zespo?u Regionalnego Pnioki
III miejsce - Grupa ?piewacza Zespo?u Reginalnego Pnioki

Fina? Konkursu "Bank-Skarbonka" organizowanego przez BS w LImanowej
Nagroda - Zuzanna Turkiewicz
Wyró?nienie- Zuzanna Hejmo

X Edycja Projektu "Mie? wyobra?ni? mi?osierdzia"
II miejsce - uczniowie z gimnazjum

XXVIII Mi?dzynarodowy Konkurs "Mathematiques sans Frontieres"
I miejsce w województwie ma?opolskim, III miejsce w kraju - klasa III Gimnazjum

XXII Dru?ynowy Bieg Uliczny " Szlakiem Walk Batalionów Ch?opskich"  Trzciana - ?apanów
VI miejsce - sztafeta z Gimnazjum w sk?adzie: N. S?owikowska, D. Natanek, W. Grzyb, A. ?liwa, K. Smoter, H. Zaj?c,E. Piwowarczyk, D. Nawie?niak, P. Górka, P. Dro?d?

VII Gminny Marszobieg "Polska Biega"
Kategoria I-IIII
II miejsce- Katarzyna ?liwa z kl II
Kategotia IV-VI
I miejsce- Magdalena Gabry? z kl VI
kategoria G
I miejsce- Natalia S?owikowska z kl II, Dawid Nawie?niak z kl III
II miejsce- Arkadiusz ?liwa z kl II
III miejsce - Paulina Górka z kl II, Hubert Zaj?c z kl I

Gminny Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Wójta Gminy Jod?ownik
III miejsce- dru?yna ch?opców ze Szko?y Podstawowej

35 Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, ?piewaków Ludowych i Dru?bów Weselnych Druzbacka w Podegrodziu
Konkurs ?piewu Solowego- Kategoria dzieci?ca:
I miejsce- Witold Sewi?o z kl V
Konkurs Grup ?piewaczych- Kategoria doro?li:
II miejsce- ?warni ?ojce z Sadku-Kostrzy (m??czy?ni)
Konkurs Instrumentalistów- Kategoria dzieci?ca:
III miejsce- Wojciech Tabor z kl V

Gminny Konkurs Plastyczny pod has?em "Henryk Sienkiewicz-Pisarz- Nobilista- Nauczyciel wielu pokole? Polaków"
I miejsce- Kacper Kierzek z kl V
II miejsce- Emilia Ligas z kl I
III miejsce- Micha? Wiewiórka z kl V
wyró?nienie: Zuzanna Turkiewicz z kl III

IX Mi?dzykulturowy Festiwal Folklorystyczny "Zag??bie i S?siedzi" w D?browie Górniczej
I miejsce- zespó? regionalny "Pniokl"
III miejsce- m?ska grupa ?piewacza "?warni ?ojce"
III miejsce- kapela z grupy regionalnej "Pnioki"

Konkurs ekologiczny pt " XIV Gminne Potyczki z Ekologi?"
I miejsce- dru?yna ze Szko?y Podstawowej w sk?adzie Miko?aj Antkiewicz i Joachim Czech


Gminny Konkurs BRD - etap gminny

III miejsce - dru?yna z Gimnazjum ( Dawid Nawie?niak, Arkadiusz ?liwa, Kacper Antkiewicz)

Powiatowy Konkurs Plastyczny pod has?em" 25 lat PSP- Profesjonalni, sprawni, pomocni"
III miejsce- Natalia Mi?kowicz z kl II B
wyró?nienie - Kacper Kierzek z kl V i Emilia Ligas z kl I


Gminny Konkurs Plastyczny pod has?em "25 lat PSP - Profesjonalni, sprawni, pomocni"
kategoria: klasy I - III
II miejsce - Olaf Turkiewicz z klasy I
III miejsce - Emila Ligas z klasy I
klasy: IV - VI
I miejsce - Micha? Wiewiórka z klasy V
wyró?nienie: Kacper Kierzek z klasy VI
Gimnazjum
I miejsce - Natalia Mi?kowicz z klasy II
wyró?nienie - Dawid Kasprzyk z klasy II
I miejsce - Micha? Niewidok z klasy II


XV Gminny Konkurs Plastyczny pod has?em "Stroiki Wielkanocne"
II miejsce - Emila Ligas z klasy I

Gminny Konkurs Recytatorski dla najm?odszych "Brzechwa, Tuwim"
I miejsce - Kamila Smoter z klasy O

wyró?nienie - Adrian Kutaj z oddzia?u przedszkolnego

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po?arniczej - etap gminny
I miejsce -
Dawid Tabor z klasy III G

Finali?ci Ma?opolskiego Konkursu z Fizyki
Arkadiusz Toporkiewicz z klasy III
Miko?aj Kapera z klasy III G

45 Góralski Karnawa? w Bukowinie Tatrza?skiej
Nagroda GRAND PRIX - grupa Kol?dnicza " Z Gwiazd?", doro?li

XX Ogólnopolskie Spotkania Dzieci?cych i M?odzie?owych Grup Kol?dniczych "Pastuszkowe Kol?dowanie" w Podegrodziu
I miejsce -
"Pasterze"- grupa ch?opców z Gimnazjum

XVIII Powiatowy Przegl?d Kol?dniczy " Zagrojcie ta Turoniowi"w Kasinie Wielkiej
I miejsce - "Pasterze"- grupa ch?opców z Gimnazjum
I miejsce - " Z Gwiazd?"- doro?li

XI Gminny Przegl?d Grup Kol?dniczych
II miejsce - " Pastuszki" - ch?opcy z klasy V i VI SP
I miejsce - "Pasterze" - ch?opcy z Gimnazjum
I miejsce - " Z Gwiazd?" - doro?li

XV Gminny Konkurs Mickiewiczowski pod has?em "Czytamy Mickiewicza"
II miejsce- Micha? Wiewiórka z kl V
III miejsce - Wojciech Tabor z kl V

Gminny Gimnazjalny Turniej Pi?ki Siatkowej w Szczyrzycu
I miejsce- dru?yna dziewcz?t ( W. Grzyb, M. Sewi?o, N. S?owikowska,A. Zaj? , Z. Zaj?c, M. Natanek, J. Frey, E. Piwowarczyk,
P. Piechówka, G. Marcisz, W. Korba)
II miejsce - dru?yna ch?opców  (D. Nawie?niak, Sz. Kubas, D. Tabor, K. Brewczy?ski, A. ?liwa, A. Gocal, A. Marcisz, F. Kotara, K. Gocal, D. Natanek, D. Hejmo)
 

Powiatowy Indywidualny Turniej Tenisa Sto?owego w Limanowej
V miejsce- Wojciech Tabor

Powiatowy Indywidualny Turniej Tenisa Sto?owego w S?opicach
IV miejsce- Natalia S?owikowska
IV miejsce - Dawida Tabor
V miejsce- Dariusz Hejmo

VI miejsce- Przemys?aw Warmuz

Gminny Dru?ynowy Turniej Tenisa Sto?owego Szkó? Podstawowych w Szczyrzycu
II miejsce- dru?yna ch?opców (W. Tabor, K. Kotara, S. Smoter)

Gminny Indywidualny Turniej Tenisa Sto?owego w Szczyrzycu
I miejsce - Dawid Tabor z G
II miejsce- Przemys?aw Warmuz z G
III miejsce- Dariusz Hejmo z G
II miejsce - Wiktoria Grzyb z G
III miejsce - Natalia S?owikowska z G
I miejsce - Wojciech Tabor ze Szko?y Podstawowej
II miejsce-  Konrad Kotara

Rejonowy Dru?ynowy Turniej Tenisa sto?owego w Gródku nad Dunajcem
II miejsce- dru?yna ch?opców z Gimnazjum (D. Hejmo, P. Warmuz, D. Nawie?niak)

Powiatowy Dru?ynowy Turniej Tenisa Sto?owego w Limanowej
II miejsce- dru?yna ch?opców z Gimnazjum (D. Hejmo. P. Warmuz, D. Nawie?niak)

Gminny Dru?ynowy Turniej Tenisa Sto?owego w Szczyrzycu
II miejsce- dru?yna dziewcz?t z Gimnazjum (N. S?owikowska, A. Zaj?c, W. Grzyb)
I miejsce- dru?yna ch?opców z Gimnazjum ( D. Hejmo, P. Warmuz, D. Nawie?niak)

42 Festiwal Folklorystyczny "Limanowska S?aza"
kategoria:
Dzieci?ce Zespo?y Regionalne
I miejsce - zespó? regionalny " Pnioki"
kategoria:
Doros?e Zespo?y Regionalne
I miejsce - zespó? regionalny "?warni ?ojce"
kategoria:
Instrumentalista - fujarka - dzieci
II miejsce - Wojciech Tabor
kategoria:
?piewacy Ludowi - dzieci

I miejsce - Witold Sewi?o
kategoria:
Gaw?da - doro?li
III miejsce -
Maria Kotara

I Przegl?d Amatorskich Zespo?ów Regionalnych - Raciechowice 2016
I miejsce - Zespó? Regionalny "Pnioki"

Powiatowy Turniej Pi?ki No?nej Halowej w Mszanie Dolnej
III miejsce-
Dru?yna dziewcz?t z Gimnazjum (Aleksandra Zaj?c, Katarzyna ?liwa, Wioletta W?sowicz, Paulina Górka, Natalia S?owikowska, Wiktoria Grzyb, Martyna Kapera, Monika Natanek, Julia Frey, Emilia Piwowarczyk)


Gminny Turniej Pi?ki No?nej Halowej w Szczyrzycu
I miejsce- dru?yna dziewcz?t z Gimnazjum
II miejsce- dru?yna ch?opców z Gimnazjum
V miejsce- dru?yna ch?opców ze Szko?y Podstawowej

 

ROK SZKOLNY 2015/2016
Gminny Konkurs Papieski pod has?em "?wi?ty Jan Pawe? II - przewodnik do nieba"

I miejsce - uczniowie klasy III SP
I miejsce- uczniowie klas IV-VI ze Szko?y Podstawowej
I miejsce- uczniowie  Gimnazjum


Powiatowy Konkurs Plastyczny organizowany przez Bibliotek? Pedagogiczn? w Limanowej w ramach realizacji Rz?dowego Programu " Ksi??ki naszych marze?"
wyró?nienie- Dominik Gocal z kl III SP

Powiatowy konkurs plastyczny pod has?em" W trosce o nasze bezpiecze?stwo"

wyró?nienie- Dariusz Zdebski, Wojciech ?liwa, Krystian Gabry?, Micha? Niewidok

VI Gminny Marszobieg organizowany w ramach akcji " Polska Biega"
Dzieci do lat 7
I miejsce- Kutaj Dawid
II miejsce- Czech Igor
III miejsce - Micek Igor
Kategoria klas  I-III
II miejsce- Kurek Patrycja
III miejsce-  G?ówka Adrian
III miejsce-  Furga? Jakub
Kategoria klas IV-VI
I miejsce- Gabry? Magdalena
Kategoria Gimnazjum
I miejsce- Natalia S?owikowska
I miejsce - Sewio Krystian
II miejsce - Kutaj Dawid

IX edycja projektu "Mie? Wyobra?ni? Mi?osierdzia"
III miejsce-
uczniowie z Gimnazjum

Mi?dzyszkolny Konkurs Ekologiczny pod has?em: "XIII Gminne potyczki z ekologi?"
I miejsce -
Miko?aj Antkiewicz i Joachim Czech z klasy V SP

Gminny Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Wójta Gminy Jod?ownik
I miejsce -
dru?yna ch?opców z Gimnazjum
II miejsce- dru?yna dziewcz?t z Gimnazjum

III Rajd " Beskidzkie Wyspy" Lubogoszcz
III miejsce - dru?yna chopców z Gimnazjum
Konkurs Piosenki Turystycznej III Rajd "Beskidzkie Wyspy"
III miejsce - Paulina Szuma?ska, Marcelina Pa?dzio z klasy III G. i Jadwiga Molek z klasy II G


Ogólnopolski Turniej bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym - etap gminny
Szko?a Podstawowa
III miejsce -
Gabriela Marcisz i Jakub Furga? z kl. VI, Anastazja Kaczmarczyk z kl.IV
Gimnazjum
III miejsce -
Jakub Mazur, Mateusz Mazur i Kacper Antkiewicz

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po?arniczej - etap gminny
Szko?a Podstawowa
II miejsce -
Wojciech Tabor z klasy IV
Gimnazjum
I miejsce -
Dawid Tabor z klasy II

XIV Gminny Konkurs Plastyczny "Stroiki Wielkanocne"
kategoria: klasy O - III
III miejsce -
Aleksandra Bilska z klasy III
wyró?nienie: Wojciech Bartosz z kl. O i Julia Rosiek z klasy II
kategoria: klasy IV - VI
III miejsce:
Natalia Micek i Wiktor Gocal z klasy IV

XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i m?odzie?y pod has?em "W trosce o nasze bezpiecze?stwo"- etap gminny
kategoria: klasy I - III
III miejsce - Julia Piwowarczyk z klasy I
kategoria: klasy IV-VI
I miejsce - Micha? Wiewiórka z kl.IV
wyró?nienie: Anastazja Kaczmarczyk z kl.IV
kategoria: Gimnazjum
II miejsce - Dawid Kasprzyk z kl.I
wyró?nienie: Adrian Marcisz z kl.II, Dariusz Zdebski z kl.III
II miejsce - ?liwa Wojciech z kl.III
III miejsce - Micha? Niewidok z kl.I i Krystian Gabry? z kl. III

44 Góralski Karnawa? w Bukowinie Tatrza?skiej
I miejsce-
Grupa Kol?dnicza "Pasterze". Doro?li

XIX Ogólnopolskie Spotkania Dzieci?cych i M?odzie?owych Grup Kol?dniczych
"Pastuszkowe Kol?dowanie" w Podegrodziu
I miejsce- Grupa "z Gwiazd?" ze Szko?y Podstawowej
II miejsce-
Grupa "Z Turoniem " z Gimnazjum

 

XVII Powiatowy Przegl?d Grup Kol?dniczych "Zagrojcie ta Turoniowi" w Lubomierzu
I miejsce- Grupa " Z gwiazd?" ze Szko?y Podstawowej
I miejsce- Grupa "Z Turoniem" z Gimnazjum
I miejsce- Grupa "Pasterze " Dorosli

Finali?ci Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Ma?opolskiego Kuratora O?wiaty w Krakowie
Micha? S?owikowski z kl III G- Finalista Ma?opolskiego Konkursu z Fizyki
Arkadiusz Toporkiewicz z kl II G- Finalista Ma?opolskiego Konkursu z Fizyki

Finali?ci Wojewódzkiego Konkursu Tematycznego " Szlakiem Ma?opolskiej Solidarno?ci"
Ewelina Syktus - z  klasy III A
Filip Ligas  - z klasy III A

X Gminny Przegl?d Grup Kol?dniczych:
I miejsce- Grupa " Z gwiazd?" ze Szko?y Podstawowej
I miejsce- Grupa" Z Turoniem" z Gimnazjum
I miejsce- Grupa "Pasterze" doro?li

 

Gminny Konkurs Plastyczny "Ozdoba Bo?onarodzeniowa"
III miejsce- Julia Rosiek z kl III SP

XIV Gminny Konkurs Mickiewiczowski pod has?em "Mickiewiczowskie Teatralia"
V miejsce - Marzena Grzybek i Micha? Wiewiórka ze Szko?y Podstawowej

Gminny Dru?ynowy Turniej Szachowy 
II miejsce- dru?yna ch?opców z Gimnazjum

Gminny Indywidualny Turniej Szachowy
I miejsce- Micha? S?owikowski z kl III A G
II miejsce- Miko?aj Kapera z kl II G


Powiatowy Dru?ynowy Turniej Tenisa Sto?owego
III miejsce -
dru?yna ch?opców

Gminny Turniej Pi?ki Siatkowej
Gimnazjum
II miejsce -
dru?yna ch?opców
III miejsce - dru?yna dziewcz?t

Powiatowy Indywidualny Turniej Tenisa Sto?owego
V miejsce- Micha? S?owikowski, (awans do rozgrywek rejonowych)
VI miejsce- Dawid Tabor (awans do rozgrywek rejonowych)

Gminny Dru?ynowy Turniej Tenisa Sto?owego
I miejsce- dru?yna dziewcz?t z Gimnazjum (N. S?owikowska, A. Zaj?c. W. Grzyb)
I miejsce- dru?yna czh?opców z Gimnazjum (M. S?owikowski, D. Tabor, P. Warmuz)

Gminny Indywidualny Turniej Tenisa Sto?owego
Szko?a Podstawowa
II miejsce- Wojciech Tabor z kl IV
Gimnazjum:
I miejsce- Micha? S?owikowski
II miejsce- Dawid Tabor
III miejsce- Przemys?aw Warmuz
II miejsce- Natalia S?owikowska
III miejsce- Aleksandra Zaj?c

41 Festiwal Folklorystyczny "Limanowska S?aza"
kategoria - ?piew solowy - dzieci
I miejsce - Wojciech Tabor z klasy IV SP
kategoria - m?odzie?
II miejsce - Angelika Kubas
kategoria - grupy ?piewacze - doro?li
I miejsce - m?ska grupa ?piewacza ?warni ?ojce
Nagroda specjalna im.Jerzego Obrzuta "Za wierno?? wobec tradycji"
kategoria: Muzyka Ludowa Doros?a" - Muzyka Pnioki

Gminny Etap Turnieju "Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" w kategorii U -12
I miejsce- dru?yna ch?opców ze Szko?y Podstawowej

Gminny Turniej Pi?ki No?nej Halowej 
IV miejsce- dru?yna dziewcz?t ze Szko?y Podstawowej
II miejsce- dru?yna ch?opców ze Szko?y Podstawowej
III miejsce- dru?yna dziewcz?t z Gimnazjum
II miejsce- dru?yna ch?opców z Gimnazjum

ROK SZKOLNY 2014/2015

I Ma?opolski Przegl?d Szkolnych Zespo?ów Regionalnych " To co u nas najpi?kniejsze" zorganizowany przez Ma?opolskiego Kuratora O?wiaty oraz Prezesa Zwi?zku Podhalan w Polsce
zespó? Regionalny "Pnioki" - finalista etapu rejonowego, zakwalifikowanie si? do etapu wojewódzkiego

 

VIII Edycja Ma?opolskiego Projektu Mie? Wyobra?ni? Mi?osierdzia
II miejsce- grupa projektowa dzia?aj?ca w  Szkolnym Kole Caritas

Gminny Turniej Wiedzy o ?wietym Janie Pawle II pod has?em "On ?y? w?ród nas"
II miejsce- uczniowie z klas I - III SP
I miejsce - uczniowie z klas IV-VI SP
I miejsce - uczniowie z Gimnazjum

V gminny Marszobieg w ramach akcji Polska Biega:

II miejsce- Bart?omiej Furga? w kategorii dzieci urodzone do 2008 roku
I miejsce- Emilia Micek- w kategorii I-III dziewcz?ta
II miejsce- Natalia Micek w kategorii I-III dziewcz?ta
III miejsce - Aleksandra Bilska w kategorii I-III dziewcz?ta
III miejsce- Kacper Kierzek w kategorii I- III ch?opcy
II miejsce- Arkadiusz ?liwa w kategorii IV-VI ch?opcy
III miejsce-  Dariusz Hejmo w kategorii IV-VI ch?opcy
I miejsce- Dawid Kutaj w kategorii Gimnazjum ch?opcy
III miejsce- Krystian Sewi?o w kategorii Gimnazjum ch?opcy


Powiatowy Turniej Pi?ki No?nej w Kamienicy:
III miejsce-  druzyna ze szko?y Podstawowej


Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Wóta Gminy Jod?ownik
I miejsce- dru?yna ze Szko?y Podstawowej,
II miejsce - dru?yna z Gimnazjum


I Wojewódzki Konkurs Recytatorski " W kr?gu poezji ?agrowej wi??niarek obozu KL Raversbruck"
I miejsce - Ilona Kaleta

XII Gminne Potyczki z Ekologi?:
III miejsce- Kacper Antkiewicz, Karol Brewczy?ski z kl VI Szko?y Podstawowej

Ogólopolski Turniej Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego - etap gminny
II miejsce - dru?yna ze Szko?y Podstawowej: Gabriela Marcisz, Wioletta W?sowicz, Kacper Antkiewicz, Arkadiusz ?liwa
I miejsce - Kacper Antkiewicz
II miejsce - dru?yna z Gimnazjum: Kamil ?liwa, Szymon Kotara, Sebastian Sewi?o

Finalistki Ma?opolskiego Konkursu "Historia Solidarno?ci" organizowanego w ramach edycji projektu edukacyjnego " Szlakiem Ma?opolskiej Solidarno?ci"
Finalistki- Patrycja Bartosz i Ilona Kaleta z kl III G.

Finali?ci Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez
Ma?opolskie
go Kuratora O?wiaty w Krakowie:
Franciszek Zaj?c- Finalista Ma?opolskiego Konkursu z Fizyki
                                 Finalista Ma?opolskiego Konkursu z Matematyki
Ewelina Górka - Finalistka Ma?opolskiego Konkursu z J?zyka Polskiego
Ogólopolski Turniej Wiedzy Po?arniczej - etap gminny
I miejsce - Dawid Tabor z kl I Gimnazjum
V miejsce - Damian ?liwa z kl II Gimnazjum

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecze?stwo i rozwaga - tego od Ciebie ka?dy wymaga" - etap gminny
II miejsce - Dariusz Hejmo z kl VI Szko?y Podstawowej
III miejsce - Wojciech ?liwa z kl II Gimnazjum
Wyró?nienie:   Aleksandra Bilska, Kamil J?dral, Natalia Kurek, Dariusz Zdebski


XVIII Ogólnopolskie Spotkania Dzi?ci?cych i M?odzie?owych Grup Kol?dniczych
I miejsce - Grupa "Pastuszki" ze Szko?y Podstawowej

I miejsce - Grupa " Z Gwiazd?" z Gimnazjum
XI Powiatowy Przegl?d Kol?dniczy "Zagrojcie ta Turoniowi" w Lubomierzu
I miejsce -
Grupa "Pastuszki" ze Szko?y Podstawowej
I miejsce - Grupa "Z gwiazd?" z Gimnazjum
I miejsce - Grupa " z Turoniem" Doro?li

IV Gminny Przegl?d Grup Kol?dniczych
I miejsce- Grupa "Pastuszki" ze Szko?y Podstawowej
I miejsce - Grupa " Z gwiazd?" z Gimnazjum
I miejsce - Grupa "Z Turoniem" Doro?li
 

VIII Gminny Konkurs Bo?onarodzeniowy pod has?em " Najpi?kniejsza ozdoba ?wi?teczna"
I miejsce - Oskar Kapera z klasy II SP

Gminny Gimnazjalny Turniej Pi?ki Siatkowej
III miejsce - dru?yna dziewcz?t
III miejsce - dru?yna ch?opców

Powiatowy Dru?ynowy Turniej Tenisa Sto?owego:
Gimnzjum:
V miejsce - dru?yna dziewcz?t (P. Bartosz, A. Zaj?c, Z. Zaj?c)
III miejsce - dru?yna ch?opców (M. S?owikowski, D. Tabor. J. Grzyb)

Powiatowy Indywidualny Turniej Tenisa Sto?owego:
Szko?a Podstawowa:
V miejsce- Warmuz Przemys?aw (awans do etapu rejonowego)
Gimnazjum:
III miejsce - Bartosz Patrycja (awans do etapu rejonowego)

Gminny Indywidualny Turniej Tenisa Sto?owego
Szko?a Podstawowa;
I miejsce - Hejmo Dariusz z kl VI
II miejsce - Brewczy?ski Karol z kl VI
III miejsce - Warmuz Przemys?aw z kl VI
Gimnazjum:
I miejsce - Tabor Dawid z kl I
II miejsce - S?owikowski Micha? z kl II
IV miejsce - Grzyb Jakub z kl II
I miejsce- Patrycja Bartosz z kl III
III miejsce- Aleksandra Zaj?c z kl I


Gminny Dru?ynowy Turniej Tenisa Sto?owego:
I miejsce - dru?yna ch?opców z SP  (D. Hejmo, P. Warmuz, K. Brewczy?ski)
I miejsce - dru?yna dziewcz?t z G (P. Bartosz, A. Zaj?c, Z. Zaj?c)
I miejsce - dru?yna ch?opców z G (M. S?owikowski, D. Tabor, J. Grzyb)
 

40. Festtiwal Folklorystyczny Limanowska S?aza
I miejsce- Zespó? Regionalny Pnioki 
I miejsce - Zespó? Regionalny ?warni Ojce - doro?li

Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Tymbarku (etap gminny)
II miejsce - dru?yna ch?opców z klas II i III SP
I miejsce - dru?yna dziewcz?t z klas IV, V i VI
II miejsce - dru?yna ch?opców z klas IV i VI

Gminny Turniej Pi?ki Siatkowej:
III miejsce - druzyna dziewcz?t z SP
III miejsce- dru?yna ch?opców z SP
II miejsce-  dru?yna ch?opców z G
III miejsce- dru?yna dziewcz?t z G

Gminny Turniej Pi?ki Halowej:
I miejsce- dru?yna ch?opców z SP
III miejsce- dru?yna dziewcz?t z SP


V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska- etap gminny
I miejsce-
dru?yna ch?opców z klasy VI
II miejsce- dru?yna ch?opców z klasy I G
 

ROK SZKOLNY 2013/2014
XXII Mi?dzynarodowy Festiwal Dzieci?cych Zespo?ów Regionalnych "?wi?to Dzieci Gór"
udzia? zespo?u regionalnego "Pnioki"

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze MDP

I miejsce-dziewcz?ta
IV miejsce-ch?opcy

Wojewódzki Turniej Po?arniczo-Sportowy w Wadowicach
IV miejsce-
dru?yna dziewcz?t

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Nie bójcie sie by? ?wi?tymi"
wyró?nienie - Oskar Kapera z klasy I SP

Konkurs Literacki "List do wolontariusza"  zorganizowany przez TPCH "Hospicjum im. ?w ?azarza w ramach projektu grantowego pt" Wolontariat- Sens ?ycia"
II miejsce- Marcelina Pa?dzio

IV Gminny Marszobieg w ramach akcji "Polska Biega"
Kategoria Najm?odsi do 2007 r ur.
II miejsce - Julia Rosiek kl "O"

Kategoria SP klasy I-III
I miejsce -Martyna S?owikowska i Magdalena Gabry?

Kategoria SP IV-VI
II miejsce -  Dariusz Hejmo
III miejsce - Dawid Tabor

Kategoria G
II miejsce - Konrad Furga?
III miejsce - Wojciech Brewczy?ski

V Gminny Konkurs o B?ogos?awionym Janie Pawle II "Bóg pragnie, aby wszyscy byli ?wi?ci"
organizowany przez ZS im Jana Paw?a II w M?cine

III miejsce - Ilona Kaleta z klasy II G - konkurs wokalny
 

Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Wójta Gminy Jod?ownik
II miejsce
- dru?yna ch?opców z Gimnazjum
III miejsce - dru?yna ch?opców ze Szko?y Podstawowej

III Bieg Ziemii Limanowskiej w kategorii Szkó? Gimnazjalnych im Jana Paw?a II
I miejsce i Puchar Biskupa Tarnowskiego Ks. bp Andrzeja Je?a -  Ewelina Piwowarczyk,
Wojciech Brewczy?ski,
Wojciech Piwowarczyk

Gminny Konkurs Ekologiczny"Potyczki z ekologi?"
II miejsce- Natalia Kulig, Paulina Gocal z klasy VI

XII Gminny Konkurs Plastyczny pod has?em "Stroiki Wielkanocne"
Klasy 0-III
Nagroda spejalna ufundowana przez Bibliotek? Miejsk? w Limanowej- Emilia Micek z klasy III SP
II miejsce - Weronika Gocal z klasy III SP
wyró?nienie - Julia Rosiek z klasy 0
Klasy IV-VI
I miejsce - Patrycja Kapera z klasy VI SP 
III miejsce - Gabriela Marcisz klasy IV SP

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy O Bezpiecze?stwie Ruchu Drogowego. Etap Gminny
III miejsce - SP
II miejsce - Gimnazjum
Indywidualnie:
III miejsce-Kacper Antkiewicz z klasy V SP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po?arniczej "M?odzie? Zapobiega Po?arom". Etap Powiatowy
I miejsce - Dawid Tabor z klasy VI SP 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po?arniczej "M?odzie? Zapobiega Po?arom". Etap Gminny.

I miejsce - Dawid Tabor z klasy VI SP
V miejsce - Natalia Molek z klasy III G

 

XIV Turniej Z Po