Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Prbny alarm po?arowy2018-10-01 14:56:32
W dniu 1 pa?dziernika 2018 r. w trosce o bezpiecze?stwo uczniów, w naszej szkole przeprowadzony zosta? próbny alarm po?arowy po??czony z ewakuacj? uczniów i nauczycieli z budynku szko?y. Celem tych...
"Pnioki" na wycieczce2018-09-28 08:52:18
W dniach 27-28 wrze?nia 2018r. cz?onkowie Szkolnego Zespo?u Regionalnego „Pnioki” wyruszyli  na wycieczk?. Na pocz?tku udali?my si? do Katowic, gdzie ogl?dali?my spektakl w Teatrze Ateneum pt....
 Dzisiejszy dzie? by? dla nas wyj?tkowy. Od rana wszyscy z niecierpliwo?ci? oczekiwali na przybycie komisji konkursowej. O 9.40 do naszej szko?y przyjechali przedstawiciele z  Narodowego Centrum Kultury z...
DO HYMNU ?roda godz. 9.452018-09-24 14:37:15
Ju? w najbli?sz? ?rod? (26 wrze?nia 2018r.) o godz. 9.45  odb?dzie  si? wyst?p uczniów naszej szko?y w konkursie „DO HYMNU”.   Rozpocz?to  tak?e kampani? informacyjn? w...
Konkurs Do Hymnu2018-09-22 16:50:52
Ju? w najbli?szych dniach rozpoczynaj? si? przes?uchania w konkursie Do hymnu. Zobacz krótki zwiastun, który przygotowali organizatorzy, aby nag?o?ni? to wyj?tkowe wydarzenie.  Rozpocz?to...