Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Zobacz fotoreporta? i fragmenty filmowe!!!  
Go?cili?my przysz?ych uczniw2015-06-23 13:42:59
23 czerwca zaprosili?my do naszej szko?y uczniów z klasy VI Szko?y Podstawowej w Szyku i jednego ze Szko?y Podstawowej w Krasnem - Lasocicach, którzy od kolejnego roku szkolnego b?d? uczniami naszego...
Przedstawiamy wyniki Gminnego Turnieju Wiedzy o ?wi?tym Janie Pawle II. Tegoroczna edycja konkursu odbywa?a si? pod has?em „On ?y? w?ród nas”. Klasy I – III; szko?y podstawowe...
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU WIEDZY O ?WI?TYM JANIE PAWLE II pod has?em: „On ?y? w?ród nas” dla uczniów klas IV – VI szko?y podstawowej i uczniów gimnazjum  ...
Dzie? Mamy 20152015-05-28 10:34:22
27 maja zaprosili?my wszystkie mamy, aby wspólnie uczci? ich ?wi?to. Uczniowie, od najm?odszych do najstarszych, zaprezentowali swoim mamom przygotowan? cz??? artystyczn?. Na koniec wr?czyli samodzielnie...