Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

    26 wrze?nia 2017 roku klasy I – III wybra?y si? na ca?odniow? wycieczk? integracyjn? do ?redniowiecznego zamku w Grybowie.     Zamek Bro?skich jest rekonstrukcj? ?redniowiecznego...
Zobacz fotoreporta? i film z wyst?pu zdobywców I miejsca.
Zobacz fotoreporta? i  film z wyst?pu.
W poniedzia?ek w naszej szkole odby?a si? uroczysta akademia upami?tniaj?ca bardzo wa?ne dla Polaków wydarzenie II wojny ?wiatowej, czyli 17 wrze?nia 1939 r. atak ZSRR na Polsk?. Uczniowie gimnazjum przygotowali...
Witaj szko?o! Czwarty wrze?nia roku szkolnego 2017/2018 powita? nas niezbyt pi?kn? pogod?, wi?c ?atwo by?o uwierzy?, ?e to ju? koniec wakacji. Gimnazjali?ci i uczniowie szko?y podstawowej powitali rok szkolny z du?ym...