Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Wywiadwka !!!2014-11-04 10:03:52
W ?rod? 5 listopada o godzinie 16.00 odb?dzie si? wywiadówka. Serdecznie zapraszamy.
Podczas wizyty uczniowie zapoznali si? z zasadami dzia?ania Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej oraz z ofert? turystyczn? regionu, zawart? w materia?ach promocyjnych, jak równie? sprawdzili system...
Z wizyt? w banku2014-11-04 09:46:57
Dzieci pe?ne energii i ciekawo?ci chcia?y zobaczy? wszystkie tajniki pracy w Banku. Mia?y okazj? przyjrze? si? pracy kasjerów, dzia?u bezgotówkowego, pracowników skarbca, co wzbudzi?o nie lada emocje,...
W czwartek 16 pa?dziernika uroczy?cie obchodzili?my  ?wi?to Szko?y. To ju? czternasty rok ?wi?tujemy dzie? upami?tniaj?cy rozpocz?cie pontyfikatu Papie?a Jana Paw?a II - Patrona naszej szko?y. W tym dniu odby?o si?...
Pieszy rajd - zobacz zdj?cia2014-10-15 14:33:43
9 pa?dziernika 2014r. uczniowie klasy I i II gimnazjum brali udzia? w pieszym rajdzie pasmem ?ysiny i Lubomira. Uczestniczyli w zaj?ciach astronomicznych w obserwatorium na szczycie Lubomira. Na szlakach, przy pi?knej...