Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Byli?my w Warszawie!2013-07-03 18:23:33
        Trzydniowa, autokarowa wycieczka do Warszawy w dniach 23-25.06.2013r. zosta?a zorganizowana w ramach projektów: "Tytani wiedzy" i "Rozwi?my...
Nareszcie wakacje!...2013-06-29 13:02:45
W pi?tek 28.06.2013r. odby?o sie w naszej szkole uroczyste zako?czenie roku szkolnego. Pani Dyrektor w swoim przmówieniu podzi?kowa?a zebranym na sali uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za kolejny wspólny rok...
Kolejny rocznik uczniów gimnazjum opuszcza mury naszej szko?y. Dzisiaj odby?o si? uroczyste zako?czenie roku szkolnego trzeciej klasy gimnazjum, na którym to po?egnali?my 34 absolwentów. Wszyscy...
23 czerwca 2013r. brali?my udzia? w III Ma?opolskich Dniach b?. Jana Paw?a II w Szczyrzycu. Przedstawili?my krótki koncert pod has?em „W ho?dzie b?. Janowi Paw?owi II ". Zobacz filmik i fotoreporta? z...