Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

  W III Edycji Gminnego Marszobiegu organizowanego w ramach Ogólnopolskiej Akcji Polska Biega wzi??o udzia? 176 uczestników w ró?nych kategoriach wiekowych. Najszybszym biegaczem zosta? pan...
Na korytarzu szkolnym zorganizowano wystaw? kwiatów z bibu?y i haftów, które powsta?y podczas zaj?? w dzia??j?cym przy szkole O?rodku Wsparcia dla Osób w Podesz?ym Wieku w Integracji z M?odzie??....
W czwartek 16.05.2013r. w Centrum Jana Paw?a II „Nie l?kajcie si?” w Krakowie odby?o si? uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojty?y - Jana Paw?a II...
15 maja br. odby?y si? gminne eliminacje XIII Turnieju Pi?ki No?nej w kategorii U-10 dla dziewcz?t i ch?opców. Du?y sukces odnios?y dru?yny reprezentuj?ce nasz? szko??. I tak: I miejsce - dziewcz?ta,...
"Polska biega" - III edycja2013-05-11 14:47:25
25 marca br. odb?dzie si? ju? III edycja marszobiegu!!! Zapraszmy do udzia?u wszystkich ch?tnych. Tu znajdziesz regulamin oraz o?wiadczenia zawodnika i rodzica zawodnika.   Tutaj potrzebne dokumenty do...