Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Koła zainteresowań i organizacje uczniowskie

Koła zainteresowań i organizacje uczniowskie

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin zajęć

Uczniowie uczestniczący
w zajęciach

1.

Kółko z języka angielskiego

mgr Renata Pazdan

środa
7 lekcja

II Gimnazjum

2.

Zajęcia rozwijające z historii

mgr Anna Ligas

środa
7 lekcja

kl. II i III Gimnazjum

3.

Kółko polonistyczne

mgr Anna Golonka

poniedziałek
7 lekcja

kl. VI

4.

Zajęcia rozwijające

mgr Halina Czech

czwartek
6 lekcja

kl. I SP

5.

Kółko plastyczne

mgr Marta Woźniczka

wtorek
7 lekcja

kl. 0 – III

6.

Zajęcia rozwijające –
 Czytam i rozumiem

mgr Ewa Kaleta

poniedziałek
6 lekcja

kl. II SP

7.

Kółko z języka angielskiego

mgr Wojciech Turzyński

czwartek
8 lekcja

kl. IV – VI

8.

Zajęcia rozwijająco – wyrównawcze
z j.polskiego

mgr Danuta Gontarska

środa
8 lekcja

kl. VII

9.

Kółko matematyczno - fizyczne

mgr Maria Toporkiewicz

piątek
7 lekcja

kl.IIIa i IIIB Gimnazjum

10.

Kółko polonistyczne

mgr Danuta Gontarska

środa
7 lekcja

kl.II i III A,B Gimnazjum

11.

Zajęcia sportowe

mgr Krystyna Hacuś

piątek
4 lekcja

kl. III SP

 

12.

Zajęcia sportowe

mgr Urszula Bilska

czwartek
8 lekcja

kl. IV i V

 

13.

 

Zajęcia sportowe

mgr Urszula Bilska

piątek
8 lekcja

kl. III Gimnazjum

14.

 

SKS

mgr Urszula Bilska

piątek
6 lekcja

kl. III i IV

15.

Kółko matematyczne

mgr Maria Toporkiewicz

wtorek 6 lekcja
(co drugi tydzień)

kl.IV

16.

Kółko z języka angielskiego

mgr Dominika Stopka

piątek
8 lekcja

kl. IIIA i IIIB Gimnazjum

17.

Zajęcia sportowe

mgr Marzena Miernik

piątek
8 lekcja

kl. II Gimnazjum

18.

SKS

mgr Marzena Miernik

poniedziałek
8 lekcja
i piątek
 7 lekcja

kl. V – VII

19.

Kółko plastyczne

mgr Anna Golonka

środa
7 lekcja

kl. III, V i VI

 

20.

Kółko przyrodnicze

mgr Joanna Pazdan

wtorek
6 lekcja

 

kl.V

21.

Kółko przyrodnicze

mgr Anna Kuśnierz

piątek
5 lekcja

 

kl. IV

 

 

 

środa
7 lekcja

 

 

Organizacje uczniowskie

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nauczyciel – opiekun

 

1.

Samorząd Uczniowski

Anna Ligas, Halina Czech

2.

Spółdzielnia Uczniowska

Ewa Kaleta, Marzena, Miernik

3.

Szkolne Koło Caritas

Urszula Bilska, Joanna Pazdan, Maria Toporkiewicz

4.

Koło PCK

Urszula Bilska, Marzena Miernik

5.

Szkolna Kasa Oszczędności

Halina Czech

6.

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne

Marzena Miernik, Halina Czech

7.

Liga Ochrony Przyrody

Anna Kuśnierz, Joanna Pazdan

8.

Zespół Regionalny

Halina Gocal, Maria Wójtowicz, Renata Pazdan