Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Ko?a zainteresowa? i organizacje uczniowskie

Ko?a zainteresowa? i organizacje uczniowskie

Harmonogram zaj?? pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum

 

Lp.

Rodzaj zaj??

Nauczyciel prowadz?cy

Termin zaj??

Uczniowie uczestnicz?cy
w zaj?ciach

1.

Kó?ko z j?zyka angielskiego

mgr Renata Pazdan

?roda
7 lekcja

II Gimnazjum

2.

Zaj?cia rozwijaj?ce z historii

mgr Anna Ligas

?roda
7 lekcja

kl. II i III Gimnazjum

3.

Kó?ko polonistyczne

mgr Anna Golonka

poniedzia?ek
7 lekcja

kl. VI

4.

Zaj?cia rozwijaj?ce

mgr Halina Czech

czwartek
6 lekcja

kl. I SP

5.

Kó?ko plastyczne

mgr Marta Wo?niczka

wtorek
7 lekcja

kl. 0 – III

6.

Zaj?cia rozwijaj?ce –
 Czytam i rozumiem

mgr Ewa Kaleta

poniedzia?ek
6 lekcja

kl. II SP

7.

Kó?ko z j?zyka angielskiego

mgr Wojciech Turzy?ski

czwartek
8 lekcja

kl. IV – VI

8.

Zaj?cia rozwijaj?co – wyrównawcze
z j.polskiego

mgr Danuta Gontarska

?roda
8 lekcja

kl. VII

9.

Kó?ko matematyczno - fizyczne

mgr Maria Toporkiewicz

pi?tek
7 lekcja

kl.IIIa i IIIB Gimnazjum

10.

Kó?ko polonistyczne

mgr Danuta Gontarska

?roda
7 lekcja

kl.II i III A,B Gimnazjum

11.

Zaj?cia sportowe

mgr Krystyna Hacu?

pi?tek
4 lekcja

kl. III SP

 

12.

Zaj?cia sportowe

mgr Urszula Bilska

czwartek
8 lekcja

kl. IV i V

 

13.

 

Zaj?cia sportowe

mgr Urszula Bilska

pi?tek
8 lekcja

kl. III Gimnazjum

14.

 

SKS

mgr Urszula Bilska

pi?tek
6 lekcja

kl. III i IV

15.

Kó?ko matematyczne

mgr Maria Toporkiewicz

wtorek 6 lekcja
(co drugi tydzie?)

kl.IV

16.

Kó?ko z j?zyka angielskiego

mgr Dominika Stopka

pi?tek
8 lekcja

kl. IIIA i IIIB Gimnazjum

17.

Zaj?cia sportowe

mgr Marzena Miernik

pi?tek
8 lekcja

kl. II Gimnazjum

18.

SKS

mgr Marzena Miernik

poniedzia?ek
8 lekcja
i pi?tek
 7 lekcja

kl. V – VII

19.

Kó?ko plastyczne

mgr Anna Golonka

?roda
7 lekcja

kl. III, V i VI

 

20.

Kó?ko przyrodnicze

mgr Joanna Pazdan

wtorek
6 lekcja

 

kl.V

21.

Kó?ko przyrodnicze

mgr Anna Ku?nierz

pi?tek
5 lekcja

 

kl. IV

 

 

 

?roda
7 lekcja

 

 

Organizacje uczniowskie

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nauczyciel – opiekun

 

1.

Samorz?d Uczniowski

Anna Ligas, Halina Czech

2.

Spó?dzielnia Uczniowska

Ewa Kaleta, Marzena, Miernik

3.

Szkolne Ko?o Caritas

Urszula Bilska, Joanna Pazdan, Maria Toporkiewicz

4.

Ko?o PCK

Urszula Bilska, Marzena Miernik

5.

Szkolna Kasa Oszcz?dno?ci

Halina Czech

6.

Szkolne Ko?o Krajoznawczo – Turystyczne

Marzena Miernik, Halina Czech

7.

Liga Ochrony Przyrody

Anna Ku?nierz, Joanna Pazdan

8.

Zespó? Regionalny

Halina Gocal, Maria Wójtowicz, Renata Pazdan